Κροατία: Αύξηση 5,6% των εξαγωγών το ενδεκάμηνο του 2019

Η Κροατία εξήγαγε το πρώτο ενδεκάμηνο του 2019 αγαθά αξίας 105,1 δισεκατομμυρίων κούνα, αυξημένης κατά 5,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία της χώρας (DZS).

Τους πρώτους έντεκα μήνες του 2019, οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο 4,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και η αξία τους διαμορφώθηκε στα 170,8 δισ. κούνα.

Το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 65,7 δισ. κούνα, αυξημένο κατά 2,1 δισ. σε σύγκριση με το πρώτο ενδεκάμηνο του 2018. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές αυξήθηκε από 61% το 2018 σε 61,5% το 2019.

Οι εξαγωγές προς τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν σε 72,2 δισ. κούνα (+5,2%), ενώ οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 6,1% και η αξία τους διαμορφώθηκε σε 32,9 δισ. κούνα.

Οι εισαγωγές από τα κράτη- μέλη της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 7,9% σε 136,7 δισ. κούνα, ενώ οι εισαγωγές από τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 6,7% σε 33,9 δισ.κούνα.

Εκπεφρασμένη σε ευρώ, η αξία των εξαγωγών κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του 2019 ανήλθε σε 14,2 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 5,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Ανοδική ήταν και η πορεία των εισαγωγών το προαναφερόμενο διάστημα, με την αξία τους να ανέρχεται σε 23 δισ. ευρώ (+4,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018). Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν 8,9 δισ.ευρώ (+ 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με το α' ενδεκάμηνο του 2018).