Πτώση κερδών για Bank of America

Κατά 0,7% ενισχύεται η μετοχή της Bank of America στις προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη για το δ΄ τρίμηνο που υπερέβησαν τις εκτιμήσεις.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6,75 δισ. δολάρια ή 74 σεντς ανά μετοχή, σε σχέση με τα 7,04 δισ. δολάρια ή 70 σεντς ανά μετοχή πριν από ένα χρόνο.

Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 68 σεντς κέρδη ανά μετοχή.

Τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν 1,4% στα 22,35 δισ. δολάρια από τα 22,68 δισ. δολάρια, αλλά ήταν υψηλότερα από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις για 22,22 δισ. δολάρια.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν 2,9% στα 12,14 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις για 12,07 δισ. δολάρια.

Τα έσοδα από το consumer banking μειώθηκαν 4% στα 9,5 δισ. δολάρια, ενώ τα έσοδα από τα νομίσματα και τα εμπορεύματα αυξήθηκαν 25% στα 1,8 δισ. δολάρια.