ΧΑ: Σεμινάριο για ομολογιακά δάνεια και σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα

 H Εκπαιδευτική Ακαδημία του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Academy) διοργανώνει στις 21 & 23 Ιανουαρίου διήμερο σεμινάριο με θέμα: «Ομολογιακά Δάνεια και Σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα».

   Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο Ιωάννης Λιναρίτης, διδάκτωρ Νομικής, δικηγόρος στον 'Αρειο Πάγο, υποδιευθυντής Εταιρικών Σχεδιασμών και Μετασχηματισμών στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

   Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

   – Θα είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές μορφές διαθέσιμων εργαλείων μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και κεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων (εισηγμένων και προς εισαγωγή)

   – Θα κατανοούν τις παραμέτρους των σύνθετων χρηματοοικονομικών εργαλείων καθώς και τις ουσιώδεις διαφορές μεταξύ τους

   – Θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα των ομολογιακών δανείων και χρηματοπιστωτικών μέσων ανάλογα με συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων

   – Θα γνωρίζουν την τυπική διαδικασία έκδοσης των εν λόγω προϊόντων ώστε να είναι σε θέση να παράσχουν σχετικές συμβουλές.