Ενισχύθηκε τον Νοέμβριο η οικοδομική δραστηριότητα

Ενισχύθηκε τον Νοέμβριο η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, ενώ και ο αριθμός των οικοδομικών αδειών σημείωσε αύξηση, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Νοέμβριο 2019, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.785 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 413,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.719,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 12,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 4,4% στην επιφάνεια και κατά 3,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2019 ανήλθαν σε 1.779 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 408,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.701,8 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 7,8% στην επιφάνεια και κατά 7,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Νοέμβριο 2019, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 6 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 17,6 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Νοέμβριο 2019, είναι 1,0%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Δεκέμβριο 2018 έως τον Νοέμβριο 2019, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής- Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 16.655 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.653,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 16.193,5 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2017 – Νοεμβρίου 2018 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 8,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 5,0% στην επιφάνεια και κατά 6,9% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Δεκεμβρίου 2018 – Νοεμβρίου 2019, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 8,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 6,4% στην επιφάνεια και κατά 7,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2017 – Νοεμβρίου 2018. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,1%.

Το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 3,7% στην επιφάνεια και κατά 5,3% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του έτους 2018.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 5,4% στην επιφάνεια και κατά 6,7% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018.