Εθνική Ασφαλιστική: Στις 5 Μαρτίου οι δεσμευτικές προσφορές

Στις 5 Μαρτίου υποβάλλονται οι δεσμευτικές προσφορές για την Εθνική Ασφαλιστική, δρομολογώντας τις εξελίξεις της τελικής ευθείας για την πώληση της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν και έλαβαν παράταση μίας εβδομάδας για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών, οι οποίες αρχικά είχαν οριστεί για τις 27 Φεβρουαρίου. Την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους από τους συμβούλους Morgan Stanley και Goldman Sachs, καθώς και από το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας και όπως εκτιμάται, η ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή και οι περαιτέρω συζητήσεις μαζί του, θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για την Εθνική Ασφαλιστική έχουν εκδηλώσει η κινεζική Fosun, η οποία είχε διεκδικήσει την ασφαλιστική της ΕΤΕ από τον πρώτο διαγωνισμό επί διοίκησης Λ. Φραγκιαδάκη, το fund CVC Capital, το οποίο μέσω της Hellenic Healthcare Group, έχει αγοράσει το "Υγεία", το πρώην "ΙΑΣΩ General" και το "Metropolitan" και ο αμερικανικός επενδυτικός όμιλος Varde, με συμμετοχή στην Trastor ΑΕΕΑΠ, μέσω της θυγατρικής Wert Red και στη Lamda Malls (εμπορικά κέντρα της Lamda Development).

Οι μη δεσμευτικές προσφορές που είχαν καταθέσει οι τρεις ενδιαφερόμενοι είχαν κινηθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, χαμηλότερα των αρχικών προσδοκιών. Με βάση τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2019, η αποτίμηση της Εθνικής Ασφαλιστικής διαμορφωνόταν σε 1,061 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, λόγω της έλλειψης επενδυτικής βαθμίδας της χώρας, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν αδύνατον η Εθνική Τράπεζα να λάβει 800 εκατ. ευρώ για το 80% της θυγατρικής της ασφαλιστικής. Απομένει να φανεί τώρα, κατά την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών, πόσο μπορεί να έχουν επηρεαστεί τα προσφερόμενα τιμήματα από τις εν τω μεταξύ θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία.

Στο εννεάμηνο 2019 η Εθνική Ασφαλιστική παρουσίασε αύξηση κερδών και παραγωγής. Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 18,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 59,2 εκατ. ευρώ τα κέρδη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος της εθελουσίας εξόδου 117 εργαζομένων. Τον Ιούλιο του 2019, η Εθνική Ασφαλιστική ολοκλήρωσε με επιτυχία πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού της, στο οποίο συμμετείχαν 117 εργαζόμενοι, με συνολικό κόστος 12,6 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω ενέργεια εκτιμάται ότι θα μειώσει ετησίως τα  λειτουργικά έξοδα κατά 8 εκατ. ευρώ.

Η παραγωγή ασφαλίστρων της Εθνικής Ασφαλιστικής παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση, κατά 24,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018, με τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 578,4 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ουσιαστική συνδρομή της εταιρίας στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγής κατά 24,3% το 9μηνο του 2019 σημείωσε η Εθνική Ασφαλιστική, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018, με τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε €578,4 εκατ., επιβεβαιώνοντας την ουσιαστική συνδρομή της εταιρείας στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Τα κέρδη προ φόρων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος της οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού, διαμορφώθηκαν σε €59,2 εκατ. έναντι €50,1 εκατ. το 9μηνο του 2018, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 18,2%.

Αναλυτικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής, αυξήθηκαν κατά 34,2% ανερχόμενα σε €450,5 εκατ. έναντι €335,7 εκατ. το 9μηνο του 2018, αύξηση που οφείλεται κυρίως στο έντονο ενδιαφέρον για το προϊόν εφάπαξ καταβολής αλλά και στην πολύ καλή πορεία των προϊόντων περιοδικών καταβολών Ζωής και Υγείας. Μικρή πτώση καταγράφουν τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα των Γενικών Κλάδων στα €127,9 εκατ. έναντι €129,6 εκατ. το 9μηνο του 2018.

Οι προαναφερθείσες επιδόσεις είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών κινητοποίησης όλων των δικτύων παραγωγής και συγκεκριμένα στο εταιρικό δίκτυο συνεργατών και στο δίκτυο πρακτόρων, η παραγωγή των οποίων σημείωσε αύξηση το 9μηνο του 2019 σε σχέση με το 9μηνο του 2018 κατά 8,8% σε €184,2 εκατ. και 7,1% σε €111,0 εκατ. αντίστοιχα, αλλά και στο δίκτυο Bancassurance το οποίο κατά την ίδια περίοδο σημείωσε θεαματική αύξηση 74,6% σε €217,9 εκατ.

Τον Ιούλιο του 2019, η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού της, στο οποίο συμμετείχαν 117 εργαζόμενοι, με συνολικό κόστος €12,6 εκατ. Η εν λόγω ενέργεια εκτιμάται ότι εκτός από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά €8,0 εκατ. ανά έτος, θα βελτιώσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της Εταιρίας και θα δημιουργήσει ευκαιρίες ανέλιξης για το υφιστάμενο προσωπικό.

Η συνολική επίδραση της πτώσης της καμπύλης επιτοκίων άνευ κινδύνου, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση του πιστωτικού περιθωρίου ("credit spread”) των ελληνικών ομολόγων, συνέβαλαν, παράλληλα με τα λειτουργικά κέρδη, σημαντικά στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €1.081,0 εκατ. την 30η Σεπτεμβρίου 2019, αυξημένα κατά €277,2 εκατ. σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2018 (€803,8 εκατ.).

Τα παραπάνω θετικά οικονομικά αποτελέσματα σε όλους του τομείς: της παραγωγής, της κερδοφορίας και των ιδίων κεφαλαίων, ενισχύουν περαιτέρω την κυρίαρχη θέση της Εταιρίας στην Ελληνική αγορά και συμβάλλουν στην υλοποίηση του στρατηγικού μετασχηματισμού τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο λειτουργίας, ο οποίος εκτελείται απαρέγκλιτα. Μόνιμη φιλοδοξία της Εταιρίας είναι η περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς όφελος των ασφαλισμένων της και η ουσιαστική ενίσχυση της ανταποδοτικότητας για ασφαλισμένους, εργαζομένους και του μετόχου της.

Πάντως, το καταρχήν ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για την Εθνική Ασφαλιστική κρίνεται υποδεέστερο των αρχικών προσδοκιών και αναντίστοιχο με τα θετικά οικονομικά δεδομένα της εταιρίας.

Με βάση τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2019, η Εθνική Ασφαλιστική αποτιμάται σε 1,061 δισ. ευρώ. Ωστόσο, θεωρείται αδύνατον η Εθνική Τράπεζα να λάβει 800 εκατ. ευρώ για το 80% της θυγατρικής της ασφαλιστικής, καθώς φαίνεται ότι στο προσφερόμενο τίμημα βαραίνει το γεγονός της μη επενδυτικής βαθμίδας της χώρας.

Οι μη δεσμευτικές προσφορές ήταν χαμηλότερες των προσδοκιών, αντικατοπτρίζοντας αυτή την πραγματικότητα και απομένει να φανεί στις δεσμευτικές προσφορές πόσο θα κλείσει η ψαλίδα του τιμήματος σε σχέση με το book value της εταιρείας.

Τα τελικά τιμήματα που θα υποβληθούν θα κρίνουν όχι μόνο το αν θα προχωρήσει η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής με τη διαδικασία του διαγωνισμού, αλλά και πώς θα προχωρήσουν τα σχέδια της Εθνικής Τράπεζας για τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων που θα μεταβιβαστούν στον "Ηρακλή".   

Στο εννεάμηνο 2019 η Εθνική Ασφαλιστική παρουσίασε αύξηση κερδών και παραγωγής. Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 18,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 59,2 εκατ. ευρώ τα κέρδη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος της εθελουσίας εξόδου 117 εργαζομένων.

Τον Ιούλιο του 2019, η Εθνική Ασφαλιστική ολοκλήρωσε με επιτυχία πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού της, στο οποίο συμμετείχαν 117 εργαζόμενοι, με συνολικό κόστος 12,6 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω ενέργεια εκτιμάται ότι θα μειώσει ετησίως τα  λειτουργικά έξοδα κατά 8 εκατ. ευρώ.

Η παραγωγή ασφαλίστρων της Εθνικής Ασφαλιστικής παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση, κατά 24,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018, με τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 578,4 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ουσιαστική συνδρομή της εταιρίας στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας.