Κομισιόν για Ελλάδα: “Ικανοποιητική πρόοδος” στα 10 προαπαιτούμενα

"Ικανοποιητική πρόοδο" στα 10 προαπαιτούμενα για τα οποία κρίθηκε η ελληνική κυβέρνηση διαπίστωσε η Κομισιόν, στην έκθεσή της για την 5η αξιολόγηση σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η Επιτροπή κάνει σαφές ότι οι παρεμβάσεις στο πεδίο των τραπεζών είναι το επόμενο βήμα για το οποίο θα αξιολογηθεί η χώρα στη νέα έκθεση, η οποία θα εκδοθεί τον Μάιο και θα αφορά στην 6η αξιολόγηση.

Σήμερα η Κομισιόν παρουσίασε επιπλέον και εκθέσεις ανά χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αλλά και έρευνες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της διαδικασίας των μακροοικονομικών ανισορροπιών, στην οποία επίσης ανήκει η Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο καταγράφεται η πρόοδος σε κάποια πεδία αλλά και η ανάγκη επιτάχυνσης της δράσης, κυρίως στο σκέλος των επενδύσεων.

Η έκθεση για την Ενισχυμένη Εποπτεία

Η Επιτροπή σήμερα ενέκρινε την 5η έκθεση σε καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά στην εφαρμογή των συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών της δεσμεύσεων, που είχαν ορίζοντα τα τέλη του 2019.

«Τα συμπληρωματικά μέτρα που εφαρμόζονται ή ανακοινώνονται από την κυβέρνηση θα ολοκληρωθούν εγκαίρως για την 6η έκθεση», η οποία – όπως αναφέρεται – έχει προγραμματιστεί για το Μάιο του 2020. «Αυτό απαιτεί τη συνεχή δέσμευση των ελληνικών αρχών, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου απαιτούνται σημαντικές περαιτέρω ενέργειες».

Η Κομισιόν εξηγεί ότι αυτή η έκθεση θα συζητηθεί από το Eurogroup, αλλά δεν συνδέεται με παρεμβάσεις στο χρέος (δόσεις), καθώς αυτό συμβαίνει 2 φορές τον χρόνο (δηλαδή θα συμβεί εκ νέου με την επόμενη έκθεση).

Η Επιτροπή  εξηγεί ότι η εν λόγω έκθεση αξιολογεί την πρόοδο της χώρας αναφορικά με τις πολιτικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν από το Eurogroup τον Ιούνιο του 2018.  Εξηγεί πως υπήρχαν 10 προαπαιτούμενα με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2019 και περιλαμβάνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού Δημόσιου τομέα, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής πολιτικής, την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Μάλιστα επισημαίνεται πως οι ελληνικές «αρχές καταβάλλουν προσπάθειες σε στενή συνεργασία με τα θεσμικά όργανα και επιδιώκουν μέτρα πέρα ​​από τις δεσμεύσεις του Eurogroup στο πλαίσιο της ευρύτερης ατζέντας μεταρρυθμίσεων που προωθούν».

Η έκθεση για τις μεταρρυθμίσεις

Σύμφωνα με την Κομισιόν, στην 2η έκθεση που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αναφέρεται ότι στην Ελλάδα παραμένουν οι πολύ σημαντικές αδυναμίες, που επισημάνθηκαν από το 2018 (η  Ελλάδα εντάχθηκε σε αυτό το καθεστώς παρακολούθησης με την έξοδο από τα μνημόνια) και σχετίζονται με: το δημόσιο χρέος, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τον εξωτερικό τομέα.

Ακριβώς επειδή αυτές οι ανισορροπίες παραμένουν, κρίνεται αναγκαίο να παραμείνει η Ελλάδα – μαζί με την Ιταλία και με την Κύπρο – σε καθεστώς «υπερβολικών ανισορροπιών».

Αναφέρεται στην έκθεση προόδου πως η χώρα «έχει σημειώσει κάποια πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων που καταγραφόταν στις συστάσεις του 2019». Σημειώνεται ότι πέρυσι για 1η φορά η χώρα έλαβε συστάσεις αφού πριν την "κάλυπτε" το μνημόνιο.

Σε ειδικό πίνακα αναφέρονται τα 4 πεδία συστάσεων και η πρόοδος:

1.       Μερική πρόοδος καταγράφεται στο πεδίο της εστίασης της οικονομικής πολιτική σε επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, για την ενεργειακή απόδοση, καθώς και  για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα έργα διασύνδεσης.

2.    Μερική πρόοδος καταγράφεται επίσης στην σύσταση για έμφαση σε πολιτικές επενδύσεων στις ψηφιακές τεχνολογίες.

3.       Μικρή πρόοδος καταγράφεται στην σύσταση για έμφαση σε επενδύσεις στις βιώσιμες μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

4.       Μικρή πρόοδος καταγράφεται στην σύσταση για έμφαση σε επενδύσεις στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στην απασχολησιμότητα.