Πιλοτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και τον δήμο Αμαρουσίου

Στη σύζευξη μεταξύ επιχειρήσεων και ανέργων στοχεύουν ο ΟΑΕΔ και ο δήμος Αμαρουσίου και στην προσπάθεια αυτή υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας για ένα πιλοτικό πρόγραμμα, που θα έχει στόχο τη διάγνωση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας και την ταχύτερη σύγκλιση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας, προς μείωση της ανεργίας.

Εκ μέρους του Οργανισμού υπέγραψε ο διοικητής του Σπύρος Πρωτοψάλτης και εκ μέρους του δήμου ο δήμαρχος Θεόδωρος Αμπατζόγλου, ο οποίος υπήρξε παλαιότερα διοικητής του ΟΑΕΔ.

Σε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα συμμετέχουν άλλοι δύο δήμοι, ο Κορυδαλλού και ο Μάνδρας-Ειδυλλίας και η επιλογή των τριών έγινε με βάση τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχουν ως περιοχές και ως αγορές.

Στις δηλώσεις του ο κ. Αμπατζόγλου ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ξαναβρίσκομαι σε έναν χώρο που αγαπάω. Με τον διοικητή του ΟΑΕΔ είχαμε συζητήσει τους τρόπους για να φέρουμε τον Οργανισμό πιο κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση, πιο κοντά στους πολίτες. Συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα τρεις δήμοι με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο καθένας, με σκοπό να πραγματοποιήσουμε τη σύζευξη μεταξύ επιχειρήσεων και ανέργων.

Στο Μαρούσι συγκεντρώνονται επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 1/4 του ΑΕΠ της χώρας, συνεπώς υπάρχει δυνατότητα για να γίνει καλή δουλειά. Θέλω να εξάρω την πρωτοβουλία του διοικητή του ΟΑΕΔ και εμείς είμαστε συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια. Από αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα θα αποκτήσουμε μία γνώση που θα βοηθήσει τον ΟΑΕΔ να επεκταθεί και σε όλη την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Από τη δική του μεριά ο κ. Πρωτοψάλτης τόνισε μεταξύ άλλων: «Ο νέος ΟΑΕΔ πρέπει να είναι πιο συντονισμένος και πιο συγχρονισμένος με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών για την καταπολέμηση της ανεργίας. Και ποιός ξέρει καλύτερα τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, από τους ίδιους τους δήμους; Ξεκινάμε μία νέα πρωτοβουλία σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για να σχεδιάσουμε από κοινού δράσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε την όσο το δυνατόν καλύτερη σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πάρα πολύ κομβικός και χρήσιμος. Η διάθεση του δημάρχου Αμαρουσίου και το γεγονός ότι το Μαρούσι έχει τόσες πολλές επιχειρήσεις, είναι πολύ καλά συστατικά για να ξεκινήσουμε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα. Ευχαριστώ τον κ. Αμπατζόγλου για τη συμβολή του τόσο στην ιδέα όσο και στην υλοποίηση και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Οι στόχοι του προγράμματος

Οι στόχοι μεταξύ του ΟΑΕΔ και των τριών δήμων επικεντρώνονται στην καταπολέμηση της ανεργίας και είναι:

1. Σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ, με συνδρομή των συμβαλλομένων Δήμων των Τοπικών Επιχειρήσεω.

2. Καταγραφή και διερεύνηση των αναγκών των Τοπικών Επιχειρήσεων για κενές θέσεις εργασίας.

3. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης με βάση τις τοπικές ανάγκες σε δεξιότητες.

4. Ενημέρωση και διάδοση των νέων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (Μονάδα Μεγάλων Επιχειρήσεων και Σύμβουλοι Εργοδοτών) προς τοπικούς εργοδότες και ανάπτυξη συνεργασιών με αυτούς.

5. Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) βασισμένων στις τοπικές και τομεακές ανάγκες των επιχειρήσεων.

6. Διερεύνηση, σχεδιασμός και υλοποίηση προώθησης των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) για την απασχόλησή τους στις τοπικές επιχειρήσεις.

7. Σύζευξη τοπικών επιχειρήσεων με ΕΠΑΣ και ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

8. Δράσεις συμβουλευτικής ανέργων και διερεύνηση ενδεχόμενου αναβάθμισης δεξιοτήτων / απόκτηση προσόντων υψηλού επιπέδου (upskilling) των επιχειρήσεων.

9. Συμβουλευτική επιχειρήσεων και διερεύνηση εκτίμησης αναγκών (need assessment).

Όπως έγινε γνωστό, ο ΟΑΕΔ θα είναι ο συντονιστής του έργο και θα προβαίνει στην υλοποίηση των διαδικασιών σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Συγκεκριμένα θα προβεί σε:

1. Διάγνωση αναγκών των τοπικών αγορών.

2. Δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης βάσει των τοπικών αναγκών.

3. Δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης (ΝΘΕ), ή/και ΕΚΟ ΝΘΕ ή/και μαθητείας αν προκύψει ανάγκη.

4. Σύζευξη μεταξύ ανέργων και επιχειρήσεων.

5. Συμβουλευτικά εργαλεία/υπηρεσίες προς τους εργοδότες (need assessement κοκ).

6. Διενέργεια ομάδων συμβουλευτικής με αποδέκτες τους ανέργους-ωφελούμενους του προγράμματος.

7. Παρακολούθηση της πορείας του προγράμματος και αξιολόγηση του.

Από τη δική τους μεριά οι δήμοι Αμαρουσίου, Κορυδαλλού και Μάνδρας-Ειδυλλίας θα αξιοποιήσουν το δίκτυο τους, προκειμένου να διασυνδέσουν τις τοπικές επιχειρήσεις με τον ΟΑΕΔ, θα παρέχουν ενημέρωση και πληροφόρηση για το πρόγραμμα, θα οργανώσουν ενημερωτικές ημερίδες.

Συγκεκριμένα:

1. Θα οργανώνουν συναντήσεις με άλλους ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, κοινωνικούς εταίρους, τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις κ.λ.π.

2. Θα παράγουν και διανέμουν έντυπο ενημερωτικό υλικό και υλικό διαφημιστικής καμπάνιας αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα.

3. Θα οργανώνουν συναντήσεις για συζήτηση επί σχετικών θεμάτων.

4. Θα οργανώνουν ενημερωτικές εκδηλώσεις προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

5. Θα ερευνούν τις ανάγκες δεξιοτήτων και κατάρτισης προσωπικού των τοπικών επιχειρήσεων.

6. Θα ερευνούν τις ανάγκες κατάρτισης και upskilling των ανέργων της τοπικής κοινότητας.