Αυξήθηκαν οι οφειλές του κράτους προς ιδιώτες τον Ιανουάριο

Στα 1,422 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιανουαρίου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς ιδιώτες, έναντι 1,329 δισ. ευρώ έναν μήνα πριν. Η άνοδος συνδέεται κυρίως με αύξηση των χρεών των Νοσοκομείων όπως προκύπτει από το νέο δελτίο Γενικής Κυβέρνησης Ιανουαρίου 2020 που κοινοποίησε το υπουργείο Οικονομικών.

Αντιθέτως, καταγράφεται μείωση στις εκκρεμείς Επιστροφές Φόρων από τα 667 εκατ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου στα 612 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου.

Η μείωση προέρχεται από την συρρίκνωση των υποχρεώσεων σε άμεσους Φόρους (από τα 372 εκατ. ευρώ στα 324 εκατ. ευρώ), ενώ άνοδος παρατηρήθηκε στους έμμεσους φόρους (από τα 106 εκατ. ευρώ στα 123 εκατ. ευρώ).

Σημειώνεται πως εκκρεμείς επιστροφές φόρων είναι τα χρέη άνω των 90 ημερών (ληξιπρόθεσμες επιστροφές) από την ημερομηνία έκδοσης του ΑΦΕΚ. Δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.

Στο πεδίο των οφειλών του "ευρύτερου" δημοσίου, πέρα από την άνοδο στα χρέη των νοσοκομείων (από τα 344 εκατ. ευρώ στα 435 εκατ. ευρώ), κατεγράφη και:

– Μικρή άνοδος στις ΔΕΚΟ (από τα 244 εκατ. ευρώ στα 250 εκατ. ευρώ) και στους ΟΤΑ (στα 192 εκατ. ευρώ).

– Πτώση στα χρέη των Ταμείων (από τα 506 εκατ. ευρώ στα 494 εκατ. ευρώ).

Ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Δεν περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες προς τρίτους υποχρεώσεις από επιστροφές φόρων.

Αποτελούν συνεχές κριτήριο για την αξιολόγηση της χώρας. Ασκήθηκε κριτική για τη μη συμμόρφωση κατά την 5η αξιολόγηση και έχει δοθεί νέα προθεσμία για το τέλος Μαρτίου.