ΕΦΚΑ: Κανονικά οι αναπηρικές συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα με τρίμηνη παράταση

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού και προς αποφυγή συνωστισμού, ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων, αποφασίστηκε η μερική αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που εκδόθηκε στις 11 Μαρτίου 2020.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), η αναστολή περιλαμβάνει τις συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών για εξέταση που αφορούν:

α) παράταση αναπηρικών συντάξεων,

β) παράταση χορήγησης προνοιακών παροχών,

γ) παράταση χορήγησης επιδομάτων, λόγω αναπηρίας,

δ) παράταση χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας στις περιπτώσεις αναπηρίας.

Στα πρόσωπα στα οποία αναστέλλεται η εξέταση των αιτημάτων τους, παρατείνεται για τρεις μήνες η καταβολή αναπηρικής σύνταξης προνοιακών παροχών που συνδέονται με την αναπηρία, όλων των επιδομάτων που χορηγούνται, λόγω αναπηρίας, καθώς και η ασφαλιστική ικανότητα.

Η παράταση αυτή προστίθεται σε κάθε άλλη παράταση που τυχόν έχει χορηγηθεί (ΠΝΠ 11.03.2020/2020, ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020).

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται να μην προσέρχονται στα ΚΕΠΑ άτομα που είχαν προγραμματισμένα ραντεβού στις επιτροπές που δόθηκε αναστολή, σύμφωνα με τα παραπάνω.