Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση κατά 16,2% στην παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο δίμηνο 2020

Με αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων ξεκίνησε το πρώτο δίμηνο του 2020 για την Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ. Συγκεκριμένα, τα Καθαρά Ασφάλιστρα πλέον Δικαιωμάτων Συμβολαίων διαμορφώθηκαν στα 35,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ισχυρή αύξηση 16,2% σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2019.

Η εταιρεία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, παρουσιάζει αύξηση στην παραγωγή (Καθαρά Ασφάλιστρα πλέον Δικαιωμάτων Συμβολαίων) σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησής της. Αναλυτικά σημειώνεται αύξηση:

• Στον Κλάδο Ζωής κατά 31,3% στα 13,1 εκατ. ευρώ, από 10,0 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2019.

• Στον Κλάδο Αυτοκινήτων (Αστική Ευθύνη και Χερσαία Οχήματα) κατά 11,3% στα 16,3 εκατ. ευρώ, έναντι 14,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

• Στους Γενικούς κλάδους Ζημιών κατά 3,6% στα 6,4 εκατ. ευρώ, έναντι 6,2 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2019.

Τέλος σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει διπλασιάσει το μερίδιο αγοράς της τα τελευταία δέκα έτη, το οποίο πλέον εκτιμάται σε 5,1%.