Καζίνο Ελληνικού: Νέα προσφυγή της Hard Rock, στον “αέρα” ο διαγωνισμός

Παρά τις ομόφωνες αποφάσεις, της Επιτροπής Διενέργειας και της Επιτροπής Παιγνίων (ΕΕΕΠ) που οδήγησαν στον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο ευρέως φάσματος (IRC) στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, και εσχάτως της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που απέρριψε την προσφυγή της, η Hard Rock International προαναγγέλλει νομικές ενέργειες που θα καθυστερήσουν περαιτέρω τη διαγωνιστική διαδικασία.

Η αμερικανική εταιρεία παρά τις σοβαρές παραλείψεις στο φάκελο υποψηφιότητας της που ανέδειξε η 106 σελίδων απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με ανακοίνωσή της ουσιαστικά προανήγγειλε την απόφαση να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα ευρωπαϊκά όργανα.

Η ανακοίνωσή αυτή ήλθε μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης (με αριθμό 10/2020) της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής που είχε ασκηθεί από την Hard Rock International – ΗRΙ (κοινοπραξία "SHRE/SHRI, LLC") κατά της απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) να γίνει αποδεκτή η προσφορά της INSPIRE ATHENS (Mohegan-ΓΕΚΤΕΡΝΑ) και να απορριφθεί η προσφορά της ΗRI στο στάδιο αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων στο διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό.

Ωστόσο, εντύπωση προκάλεσε στα ενδιαφερόμενα, της υπόθεσης του καζίνο στο Ελληνικό, μέρη, η αναφορά στην ανακοίνωση της αμερικανικής εταιρείας πως «παρότι δυσάρεστη, η είδηση (σ.σ. της απόρριψης από την ΑΕΠΠ) δεν αποτελεί έκπληξη για τη Hard Rock International».

Όπως αναφέρουν, δεν αντιλαμβάνονται γιατί εν τελεί η HRI προχώρησε στην κατάθεση προσφυγής στην ΑΕΠΠ, από τη στιγμή που ανέμενε, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωσή της, την απόρριψή της. Πόσο μάλλον, όταν η απόφαση της ΑΕΠΠ καταρρίπτει τους βασικούς ισχυρισμούς της HRI με τους οποίους επιχείρησε να ακυρώσει την απόφαση αποκλεισμού της από το διαγωνισμό της ΕΕΕΠ.

Η ΑΕΠΠ απέρριψε 14 σημεία της προσφυγής της HRI και δέχθηκε τα σημεία που αφορούν στο σκέλος της κατασκευαστικής εμπειρίας και στη δυνατότητά χρηματοδότησης του έργου, τονίζοντας πως για την απόρριψη της προσφοράς της προσφεύγουσας (HRI) αρκούσε και ένας από τους λόγους για τους οποίους η ΕΕΕΠ αποφάσισε την απόρριψή της.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται ότι «ο αποκλεισμός της προσφεύγουσας προήλθε εξαιτίας της μη συμμόρφωσής της με απαράβατους επί ποινή απόρριψης όρους της διακήρυξης», ενώ η απόφασή της επιβεβαιώνει όσα είχαν αναφερθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι δηλαδή υπήρξαν ελλείψεις και λάθη στο φάκελο της HRI.

Μεταξύ άλλων, για το περίφημο ζήτημα της διάρκειας της εγγυητικής επιστολής, το οποίο η HRI χαρακτήριζε ως "ήσσονος σημασίας", η ΑΕΠΠ έκανε λόγο για "ουσιώδη πλημμέλεια" και απεφάνθη πως ήταν λόγος για τον οποίο η προσφορά της HRI "κατά δέσμια αρμοδιότητα έπρεπε να απορριφθεί".  Απερρίφθησαν επίσης οι ισχυρισμοί περί "σύγκρουσης συμφερόντων" αλλά και όσα η HRI ισχυρίστηκε για την ένωση προσώπων της Inspire Athens αλλά και για την εταιρεία "MGE Hellinikon B.V".

Έτσι, η HRI έχει δικαίωμα προσφυγής επί της απόφασης στο ΣτΕ μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης της AΕΠΠ. Σημειώνεται πως οι προσφορές κατατέθηκαν στις αρχές του Οκτωβρίου 2019, στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου γνωστοποιήθηκε ο αποκλεισμός της HRI και ακολούθησε η προσφυγή στην ΑΕΕΠ στις αρχές Φεβρουαρίου, με την απόφαση να ανακοινώνεται την περασμένη Παρασκευή.

Προσφυγή της Hard Rock στο ΣτΕ ή/και στη Κομισιόν θα επιφέρει νέα καθυστέρηση στο διαγωνισμό για το καζίνο, "παγώνοντας" τη συνέχεια της διαδικασίας και το άνοιγμα των προσφορών της Inspire Athens που παραμένει στη διαδικασία.

Πλέον ουδείς μπορεί να προβλέψει, δεδομένων και των συνθηκών που υφίστανται με την πανδημία του κορονοϊού, τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να απεμπλακεί ο διαγωνισμός από τις επιπτώσεις των νομικών κινήσεων της Hard Rock.

Υπό το πρίσμα αυτό, είναι υπαρκτός πλέον ο κίνδυνος η έναρξη κατασκευής του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με καζίνο (Integrated Resort Casino) στο Ελληνικό να μην μπορέσει να ξεκινήσει ούτε το 2020.