Συνολικά 45.076 αιτήσεις για τις θέσεις του επικουρικού προσωπικού

Ο αριθμός των αιτήσεων για τις θέσεις επικουρικού προσωπικού έχει ανέλθει 45.076 σε διάφορες ειδικότητες, για την κάλυψη αναγκών λόγω της αναμενόμενης έξαρσης της επιδημίας. Πλέον έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Υγειονομικών Περιφερειών, η μοριοδότηση και κατάταξη των αιτούντων.

Οι θέσεις αφορούν νοσηλευτικό προσωπικό, τραυματιοφορείς, πληρώματα ασθενοφόρων-διασώστες, παραϊατρικό προσωπικό, φυσικοθεραπευτές, διοικητικό προσωπικό, μηχανικοί, γενικών καθηκόντων κ.ά.. σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας όλης της χώρας, στο ΕΚΑΒ και σε φορείς και υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας.

Κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο έχουν προσληφθεί περισσότεροι από 500 υγειονομικοί κυρίως νοσηλευτές, ενώ καθημερινά, ο αριθμός των προσληφθέντων θα αυξάνεται, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Ταυτόχρονα, προχωρά η διαδικασία των εγκρίσεων για τις προσλήψεις λοιπού επικουρικού προσωπικού, σύμφωνα με τα αιτήματα των νοσοκομείων. Ήδη έχει δοθεί το «πράσινο φως» στις ΥΠΕ για περισσότερες από 1.000 εγκρίσεις προσλήψεων.

Το υπουργείο ανακοινώνει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στα νοσοκομεία, ο αριθμός των εγκρίσεων θα αυξάνεται σε καθημερινή βάση.

Σχετικά με τις προσλήψεις επικουρικών ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ, έχουν ήδη προσληφθεί περισσότεροι από 100 ιατροί και έχουν αποσταλεί ήδη στις ΥΠΕ οι εγκρίσεις για άλλους 254. Η διαδικασία είναι υπό εξέλιξη ώστε ο αριθμός των εγκρίσεων και των προσληφθέντων να αυξάνεται συνεχώς.

Για όσους ενδιαφέρονται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους επικουρικούς ιατρούς συνεχίζεται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν οδηγίες