Ευρωζώνη: Μικρή αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος το 2019

Μικρή αύξηση σημείωσε το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στο σύνολο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2019, ενώ το χρέος της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε και στις δύο περιοχές, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 0,6% του ΑΕΠ από 0,5% το 2018 και στην ΕΕ – 27 στο 0,6% από 0,4%. Το χρέος στην Ευρωζώνη ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε από 85,8% στο τέλος του 2018 στο 84,1% στο τέλος του 2019, ενώ στην ΕΕ – 27 μειώθηκε από το 79,6% στο 77,8%.

Πλεόνασμα κατέγραψαν το 2019 η Δανία (3,7% του ΑΕΠ), το Λουξεμβούργο (2,2%), η Βουλγαρία (2,1%), η Κύπρος και η Ολλανδία (1,7% και οι δύο), η Ελλάδα (1,5%), η Γερμανία (1,4%), η Αυστρία (0,7%), η Μάλτα, η Σλοβενία και η Σουηδία (0,5% και οι τρεις), η Ιρλανδία και η Κροατία (0,4% και οι δύο), η Τσεχία και η Λιθουανία (0,3% και οι δύο) και η Πορτογαλία (0,2%). Δύο χώρες – μέλη είχαν έλλειμμα ίσο ή μεγαλύτερο από το 3% του ΑΕΠ: η Γαλλία (3%) και η Ρουμανία (4,3%).

Στο τέλος του 2019, το χαμηλότερο ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ κατέγραψαν η Εσθονία (8,4%), η Βουλγαρία (20,4%), το Λουξεμβούργο (22,1%), η Τσεχία (30,8%) και η Δανία (33,2%).

Έντεκα χώρες – μέλη είχαν χρέος υψηλότερο από το 60% του ΑΕΠ, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στην Ελλάδα (176,6%), την Ιταλία (134,8%), την Πορτογαλία (117,7%), το Βέλγιο (98,6), τη Γαλλία (98,1%), την Ισπανία και την Κύπρο (95,5% και στις δύο).

Το 2019, οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην Ευρωζώνη αντιστοιχούσαν στο 47,1% του ΑΕΠ, ενώ τα έσοδα στο 46,5%. Τα στοιχεία για την ΕΕ-27 ανήλθαν στο 46,7% και το 46,2%, αντίστοιχα.

Και στις δύο περιοχές, οι δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν σε σχέση με το 2018, ενώ τα έσοδα παρέμειναν σταθερά.