Γκρίζες ζώνες στα μειωμένα ενοίκια

Σε γκρίζα ζώνη βρίσκεται το ζήτημα των ενοικίων τα οποία δεν θα εισπραχθούν από τους ιδιοκτήτες ακινήτων λόγω των μέτρων στήριξης του κορονοϊού. Αν και έχει ξεκαθαριστεί πόσο ενοίκιο θα πρέπει να καταβληθεί από τις επιχειρήσεις που πλήττονται, δεν έχουν ξεκαθαριστεί κρίσιμες λεπτομέρειες του μέτρου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου:

– οι επιχειρήσεις που τέθηκαν εκτάκτως εκτός λειτουργίας με διοικητική εντολή, όπως είναι τα εστιατόρια και τα εμπορικά καταστήματα, έχουν δικαίωμα να καταβάλλουν για τον μήνα Μάρτιο και για τον μήνα Απρίλιο το 60% του μισθώματος για την επαγγελματική τους στέγη. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαριστεί είναι τι γίνεται στις περιπτώσεις που ο επαγγελματίας έχει καταβάλει ήδη το μίσθωμα για τον Μάρτιο (η σχετική πρόβλεψη θεσπίστηκε στο τέλος Μαρτίου). Θα συμψηφιστεί το επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε τον Μάρτιο με τη μείωση του ενοικίου Απριλίου ή θα ισχύσει η μείωση του ενοικίου μόνο για τον Απρίλιο;

– οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που τέθηκαν εκτός λειτουργίας με διοικητική εντολή δικαιούνται να καταβάλουν για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο μειωμένο ενοίκιο για την κύρια κατοικία τους. Το ενοίκιο που δικαιούνται να καταβάλουν είναι το 60% του συμφωνημένου με τον εκμισθωτή. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν έχει ξεκαθαριστεί τι θα συμβεί με τις περιπτώσεις που το μίσθωμα Μαρτίου έχει ήδη καταβληθεί.

Άλλη εκκρεμότητα και αβεβαιότητα των ιδιοκτητών των παραπάνω ακινήτων είναι, ωστόσο, το πώς θα φορολογηθούν για τα μισθώματα που δεν θα εισπράξουν λόγω της έκτακτης μείωσής τους. Αν και το λογικό είναι, σύμφωνα με έμπειρους φοροτεχνικούς, το ότι μισθώματα που δεν εισπράττονται και δεν πρόκειται να εισπραχθούν δεν πρέπει να φορολογούνται, αυτό δεν είναι αυτονόητο. Φέρνουν για παράδειγμα το ζήτημα των ανείσπρακτων ενοικίων τα οποία για να μην φορολογηθούν θα πρέπει ο ιδιοκτήτης που δεν τα εισέπραξε να έχει προβεί σε ένδικα μέσα, όπως είναι η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, η αγωγή αποβολής από το μίσθιο κ.ά.

Από την πλευρά της η ομοσπονδία ιδιοκτητών ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) έχει αναδείξει το ζήτημα της αβεβαιότητας για τους ιδιοκτήτες. Αυτό που ζητούν είναι το 60% των μισθωμάτων που θα εισπραχθούν να μην φορολογηθούν.

Το ζήτημα των ενοικίων έχει προκαλέσει, ούτως ή άλλως, ένα κομφούζιο στις σχέσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Πολλοί ιδιοκτήτες, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώνονται από τους ενοικιαστές επαγγελματικής στέγης ότι δεν θα καταβάλλουν καθόλου μίσθωμα για τον Απρίλιο και ότι το σχετικό ποσό θα προσπαθήσουν να το καλύψουν στο μέλλον τμηματικά.