ΣΕΒ: Όχι στην οριζόντια στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων

Την διατήρηση των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων τουλάχιστον έως το τέλος του 2020, αλλά με κριτήριο το μέγεθος της απώλειας του τζίρου που υφίστανται και όχι τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας στον οποίο ανήκουν, προτείνει ο ΣΕΒ με σημερινό δελτίο οικονομικών εξελίξεων.

   Σε σχέση, εξάλλου, με το σχέδιο σταδιακής άρσης των περιορισμών στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα, ο ΣΕΒ αναφέρει ότι φαίνεται καλά μελετημένο και δομημένο και αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή, σταθερή και ισορροπημένη αποκατάσταση της κανονικότητας.

   «Ο ΣΕΒ πιστεύει ότι η στήριξη των επιχειρήσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με βάση τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο ανήκουν, αφενός περιορίζει τον κύκλο των πληττόμενων επιχειρήσεων, ενώ, σε μερικές περιπτώσεις, έχει ως αποτέλεσμα και την αυθαίρετη επιλογή κλάδων προς στήριξη, και αφετέρου δεν λαμβάνει υπόψη τον βαθμό κατά τον οποίο πλήττονται.

Ως εκ τούτου, ο ΣΕΒ προτείνει να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο της κάμψης του κύκλου εργασιών, με τη στήριξη να διαφοροποιείται ανάλογα με τις διακυμάνσεις του κύκλου εργασιών μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ τα μέτρα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ρευστότητας και στη μείωση του μισθολογικού κόστους, παράμετροι ιδιαίτερα σημαντικοί για τη βιωσιμότητα και των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας» αναφέρει ο Σύνδεσμος.

   Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του η ύφεση στην οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα για το 2020 θα κυμανθεί μεταξύ -4% και -7%, ενώ για το 2021 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης +6% έως +9%. Έτσι, στη διετία 2020-2021, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί ετησίως κατά μέσο όρο σε περίπου +2% (με την προϋπόθεση ότι η πανδημία του κορονοϊού θα έχει, σε μεγάλο βαθμό, ελεγχθεί μέχρι τις αρχές του 2021). «Σε αυτό το σενάριο, η ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης προς το +3% το 2022 θα πρέπει να θεωρείται εφικτή», καταλήγει ο ΣΕΒ.