Σλοβενία: Στη Βουλή το δεύτερο πακέτο μέτρων στήριξης

Στην ολομέλεια της σλοβενικής Βουλής αρχίζει σήμερα, η ειδική, έκτακτη συνεδρίαση για το δεύτερο πακέτο στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας, το οποίο περιλαμβάνει ένα πλαίσιο εγγυήσεων για δάνεια προς τις εταιρείες και τροποποιήσεις του πρώτου πακέτου μέτρων.

Το δεύτερο πακέτο παρέχει ρευστότητα για τις επιχειρήσεις μέσω ενός συστήματος εγγύησης 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για δάνεια από εμπορικές τράπεζες.

Τα δάνεια προς τις πολύ μικρές εταιρείες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι εγγυημένα έως και το 80% του κεφαλαίου και τα δάνεια σε μεγάλες εταιρείες έως και το 70% του κεφαλαίου.

Οι τράπεζες θα λάβουν εγγυήσεις για δάνεια διάρκειας πέντε ετών που εκδίδονται μεταξύ 12 Μαρτίου και 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους και προορίζονται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της κύριας δραστηριότητας της εταιρείας.

Οι βουλευτές θα συζητήσουν, επίσης, ένα νομοσχέδιο για τη βελτίωση του πρώτου πακέτου τόνωσης, εισάγοντας ήπιες προϋποθέσεις για την επιδότηση των μισθών για εργαζόμενους που τελούν υπό αναστολή και επεκτείνοντας την επιλεξιμότητα για τέτοια μέτρα.

Ένα άλλο νομοσχέδιο στην ημερήσια διάταξη του κοινοβουλίου θα είναι αλλαγές στον νόμο που διέπει τον τρόπο λειτουργίας του δικαστικού συστήματος κατά τη διάρκεια της επιδημίας του κορωνοϊού.