Χρεοκόπησε η αμερικανική πετρελαϊκή Diamond Offshore Drilling

Σε ιστορικό χαμηλό με πτώση 61% βυθίστηκε η μετοχή της Diamond Offshore Drilling στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Wall Street, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας εξόρυξης πετρελαίου ότι υπέβαλε αίτημα υπαγωγής σε καθεστώς χρεοκοπίας στο Τέξας.

Η εταιρεία σχεδιάζει να αξιοποιήσει τις πτωχευτικές διαδικασίες για να αναδιαρθρώσει και να ενισχύσει τον ισολογισμό της και να πετύχει ένα «πιο βιώσιμο» προφίλ χρέους.

Η Diamond είπε ότι έχει επαρκή κεφάλαια για να χρηματοδοτεί τη δραστηριότητά της στη διάρκεια της αναδιοργάνωσης και δεν χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση μετά το αίτημά της.

«Μετά από μια προσεκτική και ενδελεχή αξιολόγηση των οικονομικών εναλλακτικών μας, το διοικητικό συμβούλιο και η διοίκηση, μαζί με τους συμβούλους, κατέληξαν στο ότι το καλύτερο μονοπάτι μπροστά για την Diamond και τους μετόχους της είναι να υπαχθεί στο άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα» δήλωσε ο CEO Marc Edwards.

«Μέσω αυτής της διαδικασίας, προτιθέμεθα να αναδιαρθρώσουμε τον ισολογισμό μας για να πετύχουμε ένα πιο βιώσιμο επίπεδο χρέους για να φέρουμε την εταιρεία ξανά σε θέση για μακροπρόθεσμη επιτυχία».

Η μετοχή έχει χάσει το 80,4% της αξίας της το προηγούμενο τρίμηνο