Ζημιές στο α΄ τρίμηνο για τη UniCredit

Η UniCredit ανακοίνωσε ότι θα τροποποιήσει το στρατηγικό της πλάνο, καθώς εμφάνισε ζημιές στο α΄ τρίμηνο, ύστερα από την αύξηση των προβλέψεων για επισφάλειες, αλλά και εξαιτίας των δαπανών που σχετίζονται με την εφαρμογή του σχεδίου εξοικονόμησης κόστους.

Η ιταλική τράπεζα ανέλαβε προβλέψεις 1,26 δισ. ευρώ για επισφαλή δάνεια, από τα 467 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Τον προηγούμενο μήνα είχε ανακοινώσει ότι θα αναλάμβανε σχεδόν 900 εκατ. ευρώ προβλέψεις στο τρίμηνο για επισφαλή δάνεια.

Οι υψηλότερες προβλέψεις σε συνδυασμό με το έκτακτο κόστος, οδήγησαν σε ζημιές 2,71 δισ. ευρώ. Στο προηγούμενο έτος είχε ανακοινώσει κέρδη 1,18 δισ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν χρεώσεις 1,3 δισ. ευρώ που σχετίζονται με το σχέδιο εξοικονόμησης κόστους που παρουσίασε τον Δεκέμβριο, καθώς και χρεώσεις 1,7 δισ. ευρώ που συνδέονται με μια συναλλαγή που περιλαμβάνει την τουρκική Yapi Kredi.

Τα έσοδα μειώθηκαν 8,2% στα 4,38 δισ. ευρώ, εξαιτίας της μείωσης 3% των καθαρών εσόδων από τόκους και της πτώσης 63% των εσόδων από τη διαπραγμάτευση.