ΟΤΕ: Εξέδωσε ομόλογα ύψους 350 εκατ. ευρώ

0
3

Ομόλογα ύψους 350 εκατ. ευρώ εξέδωσε η θυγατρική ΟΤΕ plc με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο όπως ανακοινώνει σε σχετική ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

Συγκεκριμένα στις 19 Ιουνίου εκδόθηκαν Ομόλογα ύψους €150 εκατ. λήξεως 10 Δεκεμβρίου 2020 και €200 εκατ. λήξεως 10 Ιουνίου 2021.

Το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 0,960% ετησίως και 0,977% ετησίως αντίστοιχα. Τα νέα Ομόλογα αναλήφθηκαν πλήρως από την Deutsche Telekom AG.

Τα νέα ομόλογα εκδόθηκαν από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (GMTN Programme), που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, και δεν είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση.

Η εκκαθάριση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020.

Τα έσοδα από τα νέα Ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν για τη μερική αναχρηματοδότηση του Ομολόγου ποσού €628 εκατ. της OTE plc λήξεως Ιουλίου 2020.