Σταθεροποιητικές τάσεις επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων

Τα κρατικά ομόλογα στην ΕΕ απορροφούν σταδιακά το σοκ που έχουν προκαλέσει οι τελευταίες εκτιμήσεις και προβλέψεις (ΟΟΣΑ) για το μέγεθος της ύφεσης που θα υποστούν όλες σχεδόν οικονομίες φέτος. Αντίβαρο στην μεγάλη υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί η ακολουθούμενη νομισματική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ I. Schnabel εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει περιθώριο εφαρμογής πρόσθετων μέτρων επεκτατικής νομισματικής πολιτικής, εφόσον κριθεί αναγκαίο για τη στήριξη της οικονομίας.

Στην εγχώρια δευτερογενή αγορά ομολόγων, με αρκετά περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα, η απόδοση του 5ετούς ομολόγου κυμαίνονταν το 0,26% του 10ετούς έως το 1,08% και του 15ετούς έως το 1,26%.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 8 εκατ. ευρώ, τα οποία στο σύνολό τους αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 1,11% έναντι 0,45% του αντίστοιχου γερμανικού με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,56%.

Στην αγορά συναλλάγματος οι επενδυτές κρατούν στάση αναμονής ενόψει της ομιλίας του προέδρου της Fed στο ετήσιο συνέδριο στο Jackson Hole.

Η περαιτέρω ενίσχυση της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου επηρεάζει θετικά το ευρωπαϊκό νόμισμα, όπως επίσης και ο περαιτέρω περιορισμός του επιτοκιακού πλεονεκτήματος του δολαρίου. Αρνητικά επηρεάζει το δολάριο η εκτίμηση ότι ο πρόεδρος της Fed στη σημερινή του ομιλία θα τονίσει ότι εξετάζεται ενδεχόμενη μεταβολή του στόχου για τον πληθωρισμό, σηματοδοτώντας διατήρηση της ιδιαιτέρως επεκτατικής πολιτικής για μακρά χρονική περίοδο.

Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 1,1789 δολ.