ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε 84,6% ο κύκλος εργασιών στον τομέα παροχής καταλύματος και εστίασης

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στον τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης, καθώς και τους δείκτες στους επιμέρους κλάδους της "Παροχής Υπηρεσιών Καταλύματος, κλάδος 55" και "Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης, κλάδος 56" για το Β΄ τρίμηνο του έτους 2020, με έτος βάσης 2015=100,0.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών προκύπτει από τη σύνθεση των δεικτών των δύο επιμέρους κλάδων 55 και 56, της στατιστικής ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, η εξέλιξη των οποίων σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα στοιχεία ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού τριμήνου, έχει ως εξής:

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών

– Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών (κλάδοι 55 και 56) για το Β΄ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 84,6% έναντι αύξησης 1,5%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018.

– Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 55 για το Β΄ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 96,9% έναντι μείωσης 1,3%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018.

– Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 56 για το Β΄ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 66,0% έναντι αύξησης 5,7%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018.

Ανάλυση τριμηνιαίων μεταβολών

– Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών (κλάδοι 55 και 56) του Β΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 51,6% έναντι αύξησης 190,9%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.

– Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 55 του Β΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 70,5% έναντι αύξησης 631,0%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.

– Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 56 του Β΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 46,7% έναντι αύξησης 52,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.