Ελβαλχαλκόρ: Στα 66,1 εκατ. ευρώ τα a-EBITDA στο α’ εξάμηνο του 2020

Αν και οι προοπτικές για το 2020 ξεκίνησαν θετικές, με ανάκαμψη της ζήτησης και της βιομηχανικής παραγωγής στους περισσότερους τομείς σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2019, η εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού επίδρασε αρνητικά στις οικονομικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο.

Η ElvalHalcor και οι θυγατρικές της ανταποκρίθηκαν άμεσα, θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, των προμηθευτών και συνεργατών τους, λαμβάνοντας μέτρα που ταυτόχρονα διασφάλισαν τη συνέχεια λειτουργίας της παραγωγής με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις, αφιερώνοντας για τον σκοπό αυτό περί τα 1,7 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Παρ΄ όλα αυτά, η επιβολή περιορισμών στην κίνηση και την παραγωγή σε βασικές χώρες προορισμού των εξαγωγών και η αναπόφευκτη ύφεση σε όλες τις χώρες επηρέασαν αρνητικά τη ζήτηση και τις φορτώσεις, κυρίως για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, με αποτέλεσμα τη σχετικά περιορισμένη μείωση των όγκων πωλήσεων κατά 5,8% για το εξάμηνο.

Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε κάμψη κατά 7,6% για το πρώτο εξάμηνο του 2020 και ανήλθε σε 998,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.081,0 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μείωση που οφείλεται κυρίως στην πτώση των όγκων πωλήσεων και των μέσων τιμών μετάλλου της περιόδου.

Επηρεασμένα από την πτώση των όγκων και τις πιέσεις στις τιμές σε μερικές αγορές ήταν κατά συνέπεια, τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) της ElvalHalcor, τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρίας, τα οποία ανήλθαν σε 66,1 εκατ. ευρώ έναντι 78,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Οι τιμές των μετάλλων, ως συνέπεια της επίπτωσης της πανδημίας, παρουσίασαν σημαντική κάμψη κατά την περίοδο, με αποτέλεσμα τις λογιστικές ζημιές μετάλλου, οι οποίες έφτασαν τα 12,7 εκατ. ευρώ για το Α’ εξάμηνο του 2020 έναντι ζημιάς 8,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αυτές επηρέασαν αρνητικά τα μικτά κέρδη, που ανήλθαν σε 58,6 εκατ. ευρώ για το Α΄ εξάμηνο του 2020 έναντι 76,0 εκατ. ευρώ για το Α’ εξάμηνο του 2019, καθώς και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 52,1 εκατ. ευρώ έναντι 70,1 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τέλος, βελτίωση κατά 6,9% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα το Α’ εξάμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, με τα κέρδη μετά από φόρους, επηρεαζόμενα και από τις αποσβέσεις λόγω έναρξης αποσβέσεων των περιφερειακών έργων, να διαμορφώνονται τελικά σε 7,8 εκατ. ευρώ έναντι 19,9 εκατ. ευρώ για Α’ εξάμηνο του 2019.
Κλάδος αλουμινίου

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε πτώση των όγκων πωλήσεων κατά 10,3%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 476 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 11,3%. Ο κλάδος επηρεάστηκε αρνητικά από τις συνθήκες στην αγορά των ΗΠΑ, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, τον έντονο ανταγωνισμό στο foil που πίεσε τις τιμές, αλλά και τη συνεχιζόμενη αδυναμία ορισμένων τομέων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, που οδήγησαν στην ανάγκη αλλαγής μίγματος προϊόντων, αλλά και αγορών.

Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 9,9 εκατ. ευρώ έναντι 25,2 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, λόγω της μείωσης των όγκων πωλήσεων, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 38,9 εκατ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο του 2020 έναντι 53,7 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αναφορικά με το επενδυτικό πρόγραμμα του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου, ολοκληρώθηκε η εγκατάστασή του, με μικρή καθυστέρηση αποκλειστικά λόγω των περιορισμών μετακινήσεων και της αδυναμίας του απαραίτητου προσωπικού του προμηθευτή να ταξιδέψει, και θα είναι πλήρως παραγωγικό εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους.

Σημειώνεται ότι με την επένδυση του νέου ελάστρου, η ElvalHalcor διαθέτει πλέον τη δεύτερη, από πλευράς δυναμικότητας όγκου παραγωγής μονάδα παραγωγής στην Ευρώπη. Η σημαντική αυτή επένδυση δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρία, με συμπληρωματικές επενδύσεις, να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή των τελικών προϊόντων, και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον τομέα έλασης αλουμινίου ανοίγοντας τον δρόμο για καινούργιες, πιο απαιτητικές αγορές.

Το ποσό που δαπανήθηκε για νέες επενδύσεις το Α’ εξάμηνο του 2020 ανέρχεται στα 51,5 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 47,8 εκατ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στα Οινόφυτα. Τέλος, ανακοινώθηκε η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος με στόχο τη μέγιστη αξιοποίησή της παραγωγικής δυναμικότητας του νέου θερμού.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου πιστοποιήθηκαν οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του τομέα έλασης αλουμινίου της Εταιρίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σύμφωνα με το πρότυπο ASI (Aluminium Stewardship Initiative) Performance Standard. Αυτό το πρόγραμμα πιστοποίησης αναπτύχθηκε έπειτα από μία ενδελεχή, πολύ-συμμετοχική διαβούλευση, είναι η μόνη εθελοντική πρωτοβουλία πιστοποίησης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στον κύκλο αξίας του αλουμινίου, ενσωματώνει δε περιβαλλοντικές, κοινωνικές και αρχές εταιρικής διακυβέρνησης.

Η ElvalHalcor συμμετέχει στην προκαταρκτική διαδικασία έρευνας των ΗΠΑ ως ελληνική βιομηχανία παραγωγής φύλλων κοινών κραμάτων αλουμινίου και συνεργαζόμενη με τις ελεγκτικές αρχές, είναι στη διαδικασία αποστολής στοιχείων για τη διεξαγωγή των ερευνών. Η προκαταρκτική απόφαση των αρχών αναμένεται στις 6 Οκτωβρίου 2020. H Εταιρία θα ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα για την πορεία της έρευνας και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Κλάδος χαλκού

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο κλάδος χαλκού παρουσίασε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2,2%, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των πωλήσεων των συρμάτων περιελίξεων (εμαγιέ) που αντιπροσωπεύουν περίπου το 2,1% του μίγματος, και τη θετική πορεία πωλήσεων λαμών χαλκού και προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων, παρά την ισχυρή αδυναμία ορισμένων σημαντικών κλάδων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία.

Μικρή πτώση παρουσίασαν οι πωλήσεις σωλήνων χαλκού, σε σύγκριση πάντα με την ιδιαίτερα καλή πορεία του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου, και μεγαλύτερη πτώση τα προϊόντα διέλασης κραμάτων χαλκού. Αντίθετα οι μέσες τιμές του χαλκού είχαν σημαντική μείωση κατά 8,6% με αποτέλεσμα ο συνολικός κύκλος εργασιών να διαμορφώνεται σε 523 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση κατά 4,0%. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε ζημία 1,0 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 6,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019, λόγω αρνητικής επίδρασης από την πτωτική πορεία των τιμών του χαλκού στις αγορές, ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε στα 27,2 εκατ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο του 2020 έναντι 24,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο αντικατοπτρίζοντας τις ανθεκτικές επιδόσεις του κλάδου χαλκού τόσο σε επίπεδο όγκων όσο και κερδοφορίας έναντι στην πανδημία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος συνεχίζει να κερδίζει μερίδια σε καίριες αγορές, και μάλιστα σε περίοδο που αυτές δεν αναπτύσσονται, όπως αυτή της έλασης χαλκού και κραμάτων καθώς και σωλήνων χαλκού. Σημαντικοί παράγοντες της επιτυχίας αυτής είναι το γεγονός ότι ο κλάδος έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που διοχετεύονται και γεωγραφικά σε πολλές αγορές και εντός και εκτός Ευρώπης καθώς και το ότι έχει εκμεταλλευτεί δυναμικά ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάστηκαν.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, για το Α’ εξάμηνο του 2020, δαπανηθήκαν περί τα 9 εκατ. ευρώ, με τα 5 εκατ. ευρώ από αυτά να αφορούν τη θυγατρική Sofia Med και κυρίως την εγκατάσταση ενός ψυχρού ελάστρου ενώ τα υπόλοιπα στην μητρική και τις λοιπές θυγατρικές.

Προοπτικές δευτέρου εξαμήνου 2020

Για το υπόλοιπο 2020 η ElvalHalcor παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε όποιες προσωρινές μεταβολές στη ζήτηση. Καθώς ο Όμιλος και η Εταιρία αντιμετωπίζουν μέχρι στιγμής με επιτυχία την κατάσταση η οποία έχει προκύψει από την πανδημία Covid-19, τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, οι επενδύσεις, η έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία, η παραγωγική δυναμικότητα και η μεγάλη ευελιξία της δίνουν τη δυνατότητα να μπορεί να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία.

Παράλληλα, η ElvalHalcor διατηρεί αμετάβλητη τη μακροχρόνια στρατηγική της επέκτασής και της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω αύξησης των εξαγωγών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των μεριδίων αγοράς σε προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της μετάβασης της οικονομίας σε ένα πράσινο μοντέλο ανάπτυξης.