Κίνα: Το Πεκίνο προωθεί μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Το Κρατικό συμβούλιο της Κίνας προσδιόρισε με λεπτομέρειες μία σειρά μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και αναζωογόνησης της αγοράς.

Παρά το γεγονός ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει δει αξιοσημείωτη πρόοδο στα πρόσφατα χρόνια, λειτουργικά εμπόδια υπάρχουν ακόμη στη χώρα, σύμφωνα με μία εγκύκλιο που διένειμε το κρατικό συμβούλιο και στην οποία, περιλαμβάνονται μεταρρυθμίσεις σε τέσσερις περιοχές για την αναζωογόνηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων βρίσκεται η προώθηση των μεταρρυθμίσεων για την ηλεκτρονική έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε να μειωθεί περαιτέρω ο χρόνος διεκπεραίωσης που απαιτείται, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την εγκύκλιο.