Στις 24/9 η οριστικοποίηση των αιτημάτων πληρωμής για τα Σχέδια Βελτίωσης

Την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου θα οριστικοποιηθούν τα αιτήματα πληρωμής των Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρο 4.1) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως προκύπτει από ενημέρωση που είχε η Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις ΕΥΕ ΠΑΑ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η πλατφόρμα αιτήματος τροποποίησης στα Σχέδια Βελτίωσης θα ανοίξει την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου.

«Στο ΠΣΚΕ έχουν ανέβει από χθες οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης πληρωμής καθώς και η δυνατότητα εκτύπωσης» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και συνεχίζει: «Η δυνατότητα οριστικοποίησης του αιτήματος πληρωμής θα ξεκλειδώσει την Πέμπτη, 24/9. Στην περίπτωση που έχετε εντοπίσει δυσλειτουργίες, παρά τον έλεγχο που έχει ήδη γίνει από την Υπηρεσία μας, παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας ώστε αυτές να διορθωθούν.

Την επόμενη Τρίτη θα ανέβει στην παραγωγική το αίτημα τροποποίησης του οποίου ο έλεγχος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Ωστόσο, όπως πάντα όταν παραδίδεται ένα σύστημα στην παραγωγική λειτουργία, έτσι και εδώ, δεν θα είναι δυνατή η οριστικοποίηση κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας».