Καλύτερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της Swedbank

Η Swedbank ανακοίνωσε κέρδη καλύτερα των εκτιμήσεων για το γ΄ τρίμηνο του έτους, καθώς τα κέρδη αυξήθηκαν ενώ το κόστος μειώθηκε παρά την αβεβαιότητα που προκλήθηκε από την πανδημία.

Η σουηδική τράπεζα τόνισε ότι με τη στήριξη των ισχυρών χρηματιστηρίων, τα καθαρά έσοδα από τις προμήθειες επέστρεψαν σε φυσιολογικά επίπεδα, οι δραστηριότητες καρτών έχουν ανακάμψει και τα υποκείμενα έσοδα ήταν όπως αναμενόταν, πρόσθεσε.

Η τράπεζα ανέλαβε προβλέψεις 425 εκατ. κορονών (48,1 εκατ. δολαρίων) για πιστωτικές απομειώσεις στο τρίμηνο, που σχετίζονται κυρίως με τις αυξημένες προβλέψεις για κάποιες δεσμεύσεις που αφορούν στο πετρέλαιο.

Η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη τριμήνου 5,26 δισ. κορόνων έναντι των κερδών 4,66 δισ. κορονών στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγουμένου έτους, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν 2,5% στα 6,71 δισ. κορόνες.

Οι αναλυτές ανέμεναν καθαρά κέρδη 4,32 δισ. κορόνες και καθαρά έσοδα από τόκους στα 6,88 δισ. κορόνες.