Πλαστικά Θράκης: Ο κ. Δημήτρης Μαλάμος Group CEO

Ο κ. Δημήτρης Μαλάμος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας και του ομίλου (Group CEO), όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πλαστικά Θράκης.

Όπως σημειώνει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση που έλαβε χώρα την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 -αποσκοπώντας στη διασφάλιση της επικερδούς μελλοντικής ανάπτυξης του Ομίλου- αποφάσισε τη δημιουργία μιας έμπειρης επαγγελματικής ομάδας Διοίκησης και πάντα με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δεξιοτήτων των διευθυντικών στελεχών.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μαλάμος, από το 2010 μέχρι και σήμερα, κατείχε τις θέσεις του Group CFO (από τον Ιούνιο του 2010 έως τον Φεβρουάριο του 2020) και αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου (Deputy Group CEO – από τον Μάρτιο του 2020 έως και σήμερα) και έχει αποκτήσει βαθιά γνώση και εμπειρία σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου.

Ο κ. Κωσταντίνος Χαλιορής, νυν διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας και του Ομίλου (Group CEO), παραμένει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και επιπλέον αναλαμβάνει τη θέση του Chief Entrepreneur.

Η συγκεκριμένη θέση, η οποία προσετέθη στο οργανόγραμμα του Ομίλου δυνάμει της ως άνω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνέχειας της επικερδούς ανάπτυξης του Ομίλου σε τομείς που εμπίπτουν τόσο στις υφιστάμενες δραστηριότητες του Ομίλου όσο και σε νέες επωφελείς δραστηριότητες στο μέλλον.

Η Διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι η δημιουργία της συγκεκριμένης θέσης και η ανάληψή της από τον κ. Χαλιορή, ο οποίος έχει σημαντική σταδιοδρομία και πολύτιμη εμπειρία στο επιχειρείν θα διασφαλίσουν τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου.