Το πρόγραμμα του δημόσιου δανεισμού για το 2021

Φέτος όπως προκύπτει από το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, το Δημόσιο κάλυψε τις πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας κυρίως από κοινοπρακτικές εκδόσεις ομολόγων σταθερού επιτοκίου, δεκαπενταετούς, επταετούς και δεκαετούς διάρκειας, συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ.

Για το 2021 η δανειακή στρατηγική αναμένεται να είναι παρόμοια με αυτή του 2020, δεδομένων των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων του Δημοσίου, των αναμενομένων αυξημένων εκταμιεύσεων από τα διάφορα σχήματα που έχουν ήδη αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και των σχετικά περιορισμένων χρηματοδοτικών αναγκών του για το έτος 2021.