Υπεγράφη η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της βιομηχανίας ζαχαρωδών-Προβλέπει αυξήσεις έως 15%

Αυξήσεις αποδοχών έως 15% από 1ης Οκτωβρίου προβλέπει η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας Ζαχαρωδών που υπέγραψε ο ΣΕΒ με την Ένωση Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδος (ΕΒΒΖΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

   Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΣΕ:

   «Τα κατώτατα ημερομίσθια των εργατοτεχνιτών-τριών που απασχολούνται ως Σοκολατοποιοί- Μπισκοτοποιοί, Φρουτιέρηδες, Βαλταδοποιοί, Χαλβαδοποιοί, Ταχινοποιοί, Κουφετοποιοί, Μαστιχοποιοί, Καραμελάδες, Λουκουμοποιοί και ως προσωπικό επιχειρήσεων φύλλου κρούστας-σφολιάτας, καταϊφιού, και υπάγονται σε αυτή τη ρύθμιση, έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την από 1/6/2018 ΣΣΕ (Π.Κ. 11/7.6.2018) μέχρι τις 31.12.2019 ως εξής:

   Τεχνίτες (τεχνίτες-τριες βαλτάδων, ψήστες-τριες χαλβάδων ζυμωτές-τριες χαλβάδων, ταχινοποιοί (πετράδες), ψήστες και ξαφριστές, τεχνίτες-τριες κουφέτων, ψήστες-τριες, κόπτες-τριες λουκουμοποιϊας) 27,57 ευρώ

   Βοηθοί 27,14 ευρώ

   Εργάτες-τριες 26,44 ευρώ

   Τα παραπάνω κατώτατα ημερομίσθια διαμορφώνονται από 1.10.2020 αντίστοιχα σε 29,5 ευρώ (τεχνίτες) 30 ευρώ (βοηθοί) και 30,5 ευρώ (Εργάτες-τριες).

   Οι αρχιτεχνίτες θα λαμβάνουν τις αποδοχές τεχνίτου προσαυξημένες κατά ποσοστό 20%.

   Η σύμβαση, με έναρξη ισχύος από 1η Οκτωβρίου 2020, καλύπτει το προσωπικό που απασχολείται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας οι οποίες είναι μέλη του ΣΕΒ και της ΕΒΒΖΕ.».

   «Η υπογραφείσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων, όπως δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον», τονίζει ο ΣΕΒ.

   Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, ανέφερε ότι «ο ΣΕΒ ανταποκρινόμενος στα αιτήματα των μελών του, υπέγραψε την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας Ζαχαρωδών, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Κύριο μέλημα όλων μας, πέραν του πρωταρχικού στόχου της προστασίας της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού, είναι η διατήρηση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας και η προστασία των θέσεων εργασίας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνουμε με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, με βάση τις αρχές της συλλογικής αυτονομίας και της βούλησης των εργαζομένων και εργοδοτών να ρυθμίζουν τις σχέσεις τους με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις».