ΕΚΤ: Το ίδιο ευάλωτες όσο στην περίοδο της κρίσης χρέους οι επιχειρήσεις

Οι εταιρείες της ευρωζώνης είναι όλο και πιο ευάλωτες εν μέσω της ύφεσης που προκαλεί η πανδημία, αλλά η δημόσια στήριξη, από την ΕΚΤ με τα φθηνά δάνεια, έχουν περιορίσει τη ζημιά μέχρι τώρα, αναφέρει νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής κεντρικής Τράπεζας.

«Οι εταιρικές αδυναμίες έχουν αυξηθεί σε επίπεδο που τελευταία φορά παρατηρήθηκε στην κορύφωση της κρίσης κρατικού χρέους, αλλά παραμένουν χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο βρέθηκε μετά από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση», αναφέρει η ΕΚΤΤ σε άρθρο της για τη σταθερότητα.

Έχοντας αγοράσει περισσότερα από 20 δισ. ευρώ σε εταιρικό χρέος φέτος, σε ένα έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, η ΕΚΤ υπήρξε ακρογωνιαίος λίθος στην παροχή χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις.

Αλλά η νέα αυτή κάμψη θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης, κάτι που θα μπορούσε να καταστήσει πιο δύσκολο για την ΕΚΤ να βοηθήσει, καθώς μπορεί να αγοράσει μόνο εταιρικό χρέος με επενδυτική βαθμίδα.

Τα ανεπίλυτα ζητήματα για τις επιχειρήσεις είναι η μείωση των πωλήσεων, η χαμηλότερη πραγματική και αναμενόμενη κερδοφορία, και η αύξηση της μόχλευσης και του χρέους, πρόσθεσε η ΕΚΤ.