Η εξέλιξη της αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Μια νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) δείχνει την προσιτότητα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σε σχέση με την απορρόφηση της αγοράς στην ΕΕ. Ο χάρτης απεικονίζει τη συσχέτιση μεταξύ της απορρόφησης από την αγορά των ηλεκτρικά φορτισμένων οχημάτων (ECV) και του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για καθένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 3,0% όλων των νέων αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν το 2019 ήταν ηλεκτρικά φορτισμένα (ECV). Ωστόσο, 11 κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν μερίδιο αγοράς ECV χαμηλότερο από 1%, εκ των οποίων επτά χώρες έχουν ακόμη μερίδιο ECV 0,5% ή χαμηλότερο.

Πράγματι, η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων (ECV) συσχετίζεται άμεσα με το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μιας χώρας, δείχνοντας ότι η προσιτή τιμή αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τους καταναλωτές.

Όλες οι χώρες με μερίδιο αγοράς ECV κάτω του 1% έχουν ΑΕΠ κάτω των 30.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και στην Ιταλία και την Ελλάδα.

Σχεδόν το 80% όλων των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων συγκεντρώνονται σε έξι μόνο χώρες της Δυτικής Ευρώπης με μερικά από τα υψηλότερα ΑΕΠ.

Υπάρχει σαφής διαχωρισμός στην προσιτότητα των ECV μεταξύ της Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης και της Δυτικής Ευρώπης , καθώς και ένα έντονο χάσμα Βορρά-Νότου που διασχίζει την ήπειρο (π.χ. Ελλάδα 0,4% και Ιταλία 0,9%).

Χώρες με το χαμηλότερο μερίδιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ: Εσθονία – 0,3% (ΑΕγχΠ 21,160 ευρώ), Λιθουανία – 0,4% (ΑΕγχΠ 17,340 ευρώ), Σλοβακία – 0,4% (ΑΕγχΠ 17,270 ευρώ), Ελλάδα – 0,4% (ΑΕΠ 17.500 ευρώ), Πολωνία – 0,5% (ΑΕγχΠ 13,780 ευρώ).

Μερίδιο αγοράς ECV στις 5 μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτων της ΕΕ: Γερμανία – 3,0% (ΑΕγχΠ 41,510 ευρώ), Ηνωμένο Βασίλειο – 3,1% (ΑΕγχΠ 37,780 ευρώ), Γαλλία – 2,8% (ΑΕγχΠ 35,960 ευρώ), Ιταλία – 0,9% (ΑΕΠ 29,610 ευρώ), Ισπανία – 1,4% ECV (ΑΕγχΠ 26,440 ευρώ).