Στα 727 ευρώ η μέση κύρια σύνταξη

Νέα στοιχεία για τις συντάξεις περιλαμβάνει η έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών "ΗΛΙΟΣ" που αφορούν τον μήνα Νοέμβριο 2020:

– Πλήθος Συνταξιούχων: 2.481.598

– Μηνιαίο Ποσό Εισοδήματος: 2.261.099.529,08€

– Σύνολο Μηνιαίου Ποσού Εισοδήματος από 01/01/2020: 24.793.181.642,17€

– Μέση Κύρια Σύνταξη: 727,97€

– Μέση Επικουρική Σύνταξη: 194,35€

– Πλήθος Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Σύνταξης: 23.310

– Σύνολο Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Σύνταξης από 01/01/2020: 192.863.