Υποχώρησαν τα κέρδη της ING Groep στο τρίμηνο

Η ING Groep ανακοίνωσε σημαντική πτώση στα καθαρά κέρδη του γ΄ τριμήνου 2020, τα οποία ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων, αλλά υπερέβησαν τις εκτιμήσεις τα καθαρά έσοδα από τόκους.

Η ολλανδική τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 788 εκατ. ευρώ για το γ΄ τρίμηνο του έτους σε σχέση με τα 1,34 δισ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα καθαρά κέρδη αναμενόταν να μειωθούν στα 1 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν στα 3,33 δισ. ευρώ από τα 3,53 δισ. ευρώ, ενώ οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για πτώση στα 3,27 δισ. ευρώ.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν καθώς οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν εξαιτίας των χαμηλότερων περιθωρίων σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και τρεχούμενους.