Εγκρίθηκε ο μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς – Τι σημαίνει για τους μετόχους

Εγκρίθηκε ο τραπεζικός μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς, δηλαδή η διάσπαση της τραπεζικής δραστηριότητας και η εισφορά της σε νέα Τράπεζα Πειραιώς. Έτσι, η μέχρι σήμερα Τράπεζα Πειραιώς μετατρέπεται σε συμμετοχών με την επωνυμία  Πειραιώς Financial Holdings AE και οι μετοχές της παραμένουν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Πειραιώς Financial Holdings παύει να είναι πιστωτικό ίδρυμα καθώς διέσπασε και εισέφερε όλον τον κλάδο των τραπεζικών δραστηριοτήτων και το ενεργητικό και παθητικό της τράπεζας σε μια νέα τράπεζα που ονομάζεται "Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία". Η νέα Τράπεζα Πειραιώς είναι 100% θυγατρική της Πειραιώς Financial Holdings.

Η διασπώμενη τράπεζα γίνεται αποκλειστικός μέτοχος (100%) της νέας τράπεζας λαμβάνοντας 5.400.000.000 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η μία. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ελήφθη ο ισολογισμός της 1ης Ιουλίου 2020.

Στόχος του τραπεζικού μετασχηματισμού  είναι η βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του Ομίλου, καθώς θα διευκολύνει την επιτάχυνση της διαδικασίας αποαναγνώρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων της τάξεως των 7 δισ. ευρώ από τον ισολογισμό και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων από το επίπεδο του 47% στο επίπεδο του 30%.  

Σημειώνεται ότι μείωση των κόκκινων δανείων είναι κομβικό σημείο στο σχέδιο της προσωρινής κρατικοποίησης (το Δημόσιο κατέχει το 61,3%), εξυγίανσης και επαναιδιωτικοποίησης της Πειραιώς.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού θα οδηγήσει στην επίτευξη σειράς στρατηγικών στόχων για την Τράπεζα Πειραιώς, δίνοντας τη δυνατότητα στη διοίκηση να εστιάσει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες και διευκολύνοντας την εξυγίανση του ισολογισμού.

Στο τέλος του 4ου τριμήνου 2020, στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού της Τράπεζας, περίπου 1.000 εργαζόμενοι έκαναν θα κάνουν χρήση του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης και περίπου 40 καταστήματα έκλεισαν.

Οι βασικοί στόχοι του εταιρικού μετασχηματισμού είναι:

– η αναβάθμιση της εμπορικής πλατφόρμας της Τράπεζας, ενισχύοντας τις νέες τραπεζικές εργασίες μέσω της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων, αξιοποιώντας πλήρως τις επιχειρήσεις υψηλής δυναμικής και προοπτικής

-η ανάδειξη της Τράπεζας Πειραιώς σε τράπεζα πρώτης επιλογής των πελατών, μέσω πελατοκεντρικής, ψηφιακά πρωτοποριακής και στοχευμένης πρότασης για τη δημιουργία αξίας

-η ενίσχυση και ενδυνάμωση του ταλέντου εντός της Τράπεζας μέσω αποτελεσματικού προφίλ στελέχωσης για το ανθρώπινο δυναμικό

-η προώθηση απλοποίησης και αυτοματισμών σε όλους τους τομείς για την επίτευξη εξοικονόμησης κόστους εξυπηρέτησης και απελευθέρωσης πόρων, ώστε να δοθεί έμφαση στις εμπορικές δραστηριότητες.