Ιασώ: Μείωση δανεισμού και επιστροφή στα κέρδη προ φόρων στο εννεάμηνο

Επιστροφή στα κέρδη προ φόρων και μείωση δανεισμού καταγράφει στο εννεάμηνο τόσο ο όμιλος ΙΑΣΩ, όσο και η μητρική εταιρεία του ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως είχε σημειωθεί στα δημοσιευθέντα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου για το Α’ Εξάμηνο 2020, η εμφάνιση της πανδημίας του Covid-19 από το Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2020 σε συνδυασμό με τα μέτρα που ελήφθησαν από την Ελληνική Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της, επέδρασαν αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα του κλάδου της Υγείας κι αυτό είχε αντίστοιχη επίδραση στη θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου.

Στο Γ΄ Τρίμηνο του 2020, η άρση των περιοριστικών μέτρων είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου.