Προσεχώς μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων στην Αττική

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΕΠ Αττικής αναμένεται να εγκρίνει την αύξηση του προϋπολογισμού για την Δράση 3.3.1.4.: «Eνίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στις 9 Δεκεμβρίου 2020. Αυτό αναφέρει ανάρτηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην ηλεκτρονική του σελίδα.

Αυτό σημαίνει, όπως αναφέρει το επιμελητήριο, ότι αμέσως μετά την έγκριση θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος.

Η τροποποίηση δεν αλλάζει το περιεχόμενο και την στόχευση της δράσης, ούτε τη μεθοδολογία αξιολόγησης και αφορά:

Στην αύξηση του προϋπολογισμού από 200.000.000 ευρώ σε 250.000.000 ευρώ σε συνέχεια της, με αρ. πρωτ. 120463/12.11.2020, επιστολής του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, με την οποία δίνεται η δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού της δράσης, του διαπιστωμένου μεγάλου ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις και των νέων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, που περιλαμβάνουν την εκ νέου αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων.

Το επιμελητήριο υπογραμμίζει, ότι μετά και από παρέμβαση του προέδρου του, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, προχώρησε η αύξηση του προϋπολογισμού, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και των αυτοαπασχολούμενων.