Τι προβλέπει η συμφωνία η επενδυτική συμφωνία ΕΕ -Κίνας

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η παρούσα συμφωνία έχει μεγάλη οικονομική σημασία και δεσμεύει επίσης τα μέρη σε μια επενδυτική σχέση βασισμένη σε αξίες που βασίζεται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Μόλις τεθεί σε ισχύ, θα συμβάλει στην εξισορρόπηση της εμπορικής και επενδυτικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, καθώς η Κίνα έχει δεσμευτεί να παράσχει άνευ προηγουμένου επίπεδο πρόσβασης στην αγορά για επενδυτές της ΕΕ, εξασφαλίζοντας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βεβαιότητα και προβλεψιμότητα για τις δραστηριότητές τους.

Η συμφωνία θα βελτιώσει επίσης σημαντικά τους όρους ανταγωνισμού για τους επενδυτές της ΕΕ, καθορίζοντας σαφείς υποχρεώσεις στις κινεζικές κρατικές επιχειρήσεις, απαγορεύοντας τις αναγκαστικές μεταφορές τεχνολογίας και άλλες πρακτικές στρέβλωσης και ενισχύοντας τη διαφάνεια των επιδοτήσεων. Στο εξής οι εταιρείες της ΕΕ θα επωφεληθούν από δικαιότερη μεταχείριση όταν ανταγωνίζονται στην κινεζική αγορά.

Η Συμφωνία περιλαμβάνει επίσης σημαντικές δεσμεύσεις για το περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού, και για τα εργασιακά πρότυπα. Η Κίνα έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις Συμβάσεις της ΔΟΕ που έχει επικυρώσει και να εργαστεί για την επικύρωση των θεμελιωδών Συμβάσεων της ΔΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της καταναγκαστικής εργασίας.

Η Συμφωνία περιλαμβάνει επίσης σημαντικές δεσμεύσεις για το περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού, και για τα εργασιακά πρότυπα. Η Κίνα έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις συμβάσεις της ΔΟΕ που έχει επικυρώσει και να εργαστεί για την επικύρωση των θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της καταναγκαστικής εργασίας.

Από την πλευρά της ΕΕ, θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω εργασίες σύμφωνα με τους νομικούς κανόνες και τη διαδικασία υπογραφής, επικύρωσης και σύναψης της συμφωνίας. Οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν να ολοκληρώσουν διαπραγματεύσεις για την προστασία των επενδύσεων εντός δύο ετών από την υπογραφή της συμφωνίας.

Η εξασφάλιση επιτυχούς εφαρμογής αυτής της Συμφωνίας μόλις ολοκληρωθεί θα απαιτήσει υψηλό επίπεδο και συνεχή πολιτική δέσμευση με την Κίνα. Η συμφωνία προβλέπει επίσης έναν ισχυρό μηχανισμό επιβολής και παρακολούθησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή των δεσμεύσεων της συμφωνίας από την πλευρά της ΕΕ.

Η ΕΕ θα αποτιμήσει τη συνολική ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Κίνας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της CAI και της εφαρμογής της σε όλες τις διαστάσεις της, κατά τη διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας το 2022.