Ολοκληρώθηκε η πώληση της Singular Logic

Ολοκληρώθηκε, σήμερα Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, η πώληση της Singular Logic προς το σχήμα Epsilon Net – Space Hellas, έναντι τιμήματος 18,05 εκατ. ευρώ.

Την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης της μετοχικής συμμετοχής της στη "SINGULARLOGIC Α.Ε. ανακοίνωσε η "MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (MIG) σε συνέχεια των από 21/10/2020, 30/11/2020 και 30/12/2020 ανακοινώσεων της.

Ειδικότερα, η MIG ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης με την υπογραφή σήμερα της πράξης μεταβίβασης του συνόλου της συμμετοχής που διαθέτει άμεσα και έμμεσα (μέσω της κατά 100% θυγατρικής της "TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED") στη SINGULARLOGIC προς το επενδυτικό σχήμα "EPSILON NET" και "SPACE HELLAS".

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το συνολικό αντάλλαγμα της συναλλαγής, περιλαμβανομένου του τιμήματος για τη μεταβίβαση των μετοχών και του τιμήματος για τη μεταβίβαση δανειακών υποχρεώσεων της SINGULARLOGIC προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ανήλθε στο ποσό των €18.050.000 και εξοφλήθηκε από τις αγοράστριες εταιρίες ολοσχερώς.

Ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της MIG για την διαδικασία πώλησης ενήργησε η "Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.