Στα 960 ευρώ ο μέσος μικτός μισθός πριν ξεσπάσει η πανδημία

Στα 960 ευρώ ανήλθε ο μέσος  μικτός μισθός στον ιδιωτικό τομέα πριν ξεσπάσει η πανδημία. Αυτό αναφέρουν στοιχεία από την έκθεση απασχόλησης του e-ΕΦΚΑ για το μήνα Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ σε σχέση με τα στοιχεία απασχόλησης του Φεβρουαρίου 2020 αναφέρει πως μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,35%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,83% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,37%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 1,78%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,00%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά  0,15%  και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 2,02%.

To  μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά  0,31%  και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,07%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά   1,71%  ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,22%.   
Μεταξύ Φεβρουαρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2019

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά  5,99%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά  5,79%  και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά   5,99%.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά  7,86%,  ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 4,13%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 8,37%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 45,86% σε 46,29%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά  0,05%,  ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,94%.

Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά   1,15%,  στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,05%  και στο σύνολο αυξήθηκε κατά 1,13%. Ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά   1,10%  και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,99%.

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο αυξήθηκε κατά 0,59%, ενώ ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 0,39%.