Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Praktiker Hellas

Η Praktiker Hellas, το Νo. 1 Δίκτυο DIY & Home Improvement στην Ελλάδα, ανακοινώνει ότι, μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που διεξήχθη στις 5 Ιανουαρίου 2021, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα, με ισχύ από 05.01.2021 και με την εξής σύνθεση:

1.    Μπέρτσος Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ.
2.    Σελαλμαζίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3.    Γαλάνης Δημήτρης, Διευθύνων Σύμβουλος
4.    Lowry Jamie, Μέλος Δ.Σ.
5.    Παρμαξής Ανδρέας, Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που ακολουθεί τη λήξη της θητείας του.