ΑΑΔΕ: Στα 7,129 δισ. ευρώ οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο 12μηνο 2020

Στα 7.129 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο 12μηνο του 2020, μειωμένες κατά 11,08% από την αντίστοιχη περίοδο του 2019 όταν είχαν φτάσει τα 8.018 εκατ. ευρώ.

Για τον μήνα Δεκέμβριο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.344 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 1.065 εκατ. ευρώ, (αύξηση κατά 26%).

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο για τον Δεκέμβριο ανήλθε στα 108.107 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,48%, εκ των οποίων ανεπίδεκτα είσπραξης χαρακτηρίζονται τα 24,011 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το πλήθος των οφειλετών διαμορφώθηκαν σε 4.045.217. Την αντίστοιχη περίοδο του 2019 το πλήθος των οφειλτών ήταν 4.068.908.

Σε ό,τι αφορά το συνολικό "νέο ληξιπρόθεσμο" που προστέθηκε στα βιβλία της ΑΑΔΕ, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το 12μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5.685 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 7.497 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 24%).

Αντίστοιχα τον Δεκέμβριο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 665 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 1.030 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 35,45%).

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για τον Δεκέμβριο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 279 εκατ. ευρώ (έναντι 394 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (93,4%).