Ευνοϊκές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φέτος

Παράλληλα με τη συρρίκνωση των εισοδημάτων κατά το τρέχον έτος ισχύουν δύο ευνοϊκές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, όπως είναι η μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδημάτων φυσικών προσώπων για εισοδήματα του 2020 και η προσωρινή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα από 12.000 ευρώ και πάνω.

Έτσι υπολογίζεται ότι θα είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις μισθωτών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που θα είναι δικαιούχοι μεγάλων ποσών επιστροφών φόρου. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα καταβάλουν μειωμένους φόρους κατά 50% με 60% λόγω αφενός μεν της μείωσης των εισοδημάτων τους, αφετέρου δε της μείωσης του κατώτατου συντελεστή φόρου.

Ειδικότερα, από φέτος έχει αναμορφωθεί η κλίμακα υπολογισμού του φόρου για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Στην κλίμακα εκκαθάρισης του φόρου για τα εισοδήματα αυτά επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

-    Μείωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή από 22% στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος.
-    Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ, από το 29% στο 28%.
-    Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ, από το 37% στο 36%.
-    Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ, από το 45% στο 44%.
-    Προσωρινή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όσους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα θα αποκτήσουν φέτος εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.