Καλύτερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της Swedbank

Η Swedbank AB ανακοίνωσε καθαρά κέρδη που υπερέβησαν τις εκτιμήσεις για το δ’ τρίμηνο και πρότεινε την καταβολή μερίσματος για το 2019 και το 2020.

Η σουηδική τράπεζα ανέφερε ότι μετά από διαβούλευση με την αρχή χρηματοοικονομικής εποπτείας της χώρας, προτείνει μέρισμα αντίστοιχο με το 25% των καθαρών κερδών του 2019 και του 2020.

Αυτό αντιστοιχεί σε μέρισμα 4,35 κορόνων (0,52 δολαρίων) ανά μετοχή για το 2019 και 2,90 δισ. κορόνων για το 2020.

Η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη τριμήνου 4,51 δισ. Κορόνων, έναντι των 4,43 δισ. κορόνων πριν από ένα χρόνο, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν 2,5% στα 6,57 δισ. κορόνων.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της FactSet, ανέμεναν καθαρά κέρδη 4,11 δισ. κορόνες και καθαρά έσοδα από τοκους 6.67 δισ. κορόνων.