Μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Hermes το 2020

Η Hermes International SCA ανακοίνωσε πτώση των καθαρών κερδών το 2020 και χαμηλότερα έσοδα, αν και τα έσοδα αυξήθηκαν στο β΄ μισό του έτους.

Η γαλλική εταιρεία πολυτελών αγαθών ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,39 δισ. ευρώ για το 2020, χαμηλότερα από τα 1,53 δισ. ευρώ το 2019.

Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,07 δισ. ευρώ το 2020, χαμηλότερα από τα 2,34 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 6,39 δισ. ευρώ, σε σχέση με τα 6,88 δισ. ευρώ το 2019, ανακοίνωσε η Hermes.

Στην Ασία, μια από τις πιο ισχυρές αγορές της εταιρείας, οι πωλήσεις αυξήθηκαν 14% κυρίως εξαιτίας της δυναμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη Κίνα, στην Κορέα, στην Αυστραλία.

Για το 2021 η Hermes τόνισε πως είναι δύσκολο να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Επιβεβαιώνει ωστόσο τον φιλόδοξο στόχο για την αύξηση των εσόδων σε σταθερό νόμισμα μεσοπρόθεσμα.