Μειώθηκαν τα κέρδη της Axa για το 2000

Η Axa SA ανακοίνωσε ότι τα υποκείμενα κέρδη για το 2020 μειώθηκαν κυρίως εξαιτίας της επίπτωσης της πανδημίας και των μεγαλύτερων εθνικών καταστροφών.

Ο γαλλικός όμιλος ασφαλειών τόνισε ότι τα υποκείμενα κέρδη για το έτος μειώθηκαν στα 4,26 δισ. ευρώ από τα 6,45 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα 3,16 δισ. ευρώ από τα 3,86 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία σημείωσε πως οι αξιώσεις για αποζημιώσεις και μέτρα αλληλεγγύης, είχαν επίδραση 1,5 δισ. ευρώ στα υποκείμενα κέρδη του 2020.

Τα έσοδα για το έτος μειώθηκαν στα 96,72 δισ. ευρώ από τα 103,53 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης φερεγγυότητας της Axa διαμορφώθηκε στο 200% στο τέλος του έτους, έναντι του 198% στο τέλος του 2019.

"Αφού εξετάσαμε προσεκτικά τις ταμειακές ροές του ομίλου, τον ισολογισμό και τη συνολική λειτουργική του επίδοση καθώς και τις συνεχιζόμενες αβεβαιότητες αναφορικά με τη συνεχιζόμενη κρίση του κορονοϊού, το δ.σ. αποφάσισε να προτείνει μέρισμα 1,43 ευρώ ανά μετοχή”, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Thomas Buberl.

Η εταιρεία είχε προτείνει αντίστοιχο μέρισμα και στο προηγούμενο έτος, αλλά υποχρεώθηκε να το μειώσει στα 0,73 ευρώ ανά μετοχή εξαιτίας της πανδημίας.