Το κόστος έπληξε τα κέρδη της μητρικής των KFC και Pizza Hut

Η Yum Brands ανακοίνωσε ότι η ζήτηση βελτιώθηκε στο δ΄ τρίμηνο έναντι του γ΄ τριμήνου, αλλά το υψηλότερο κόστος επηρέασε τα κέρδη της αλυσίδας εστιατορίων.

Η εταιρεία πίσω από τις KFC, Pizza Hut και Taco Bell ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα 332 εκατ. δολάρια από τα 488 εκατ. δολάρια πριν από ένα χρόνο.

Τα κέρδη ανά μετοχή της Yum μειώθηκαν στα 1,08 από τα 1,58 δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 1,15 δολάρια, και υπερέβησαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 1,74 δισ. δολάρια από τα 1,69 δισ. δολάρια, υψηλότερα από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις για 1,72 δισ. δολάρια.

Οι συγκρίσιμες πωλήσεις μειώθηκαν 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αν και η ζήτηση ήταν υψηλότερη στο γ΄ τρίμηνο, όταν και είχε ανακοινώσει μείωση πωλήσεων 2%.

Οι συγκρίσιμες πωλήσεις ήταν ισχυρότερες σε ό,τι αφορά στην Taco Bell, κατά 1%, ενώ διαμορφώθηκαν 1% χαμηλότερα στην Pizza Hut και 2% στην KFC.

Κάποια έξοδα αυξήθηκαν στο δ΄ τρίμηνο, όπως οι δαπάνες εστιατορίων κατά 20% και οι γενικές και διοικητικές δαπάνες, κατά 13%.