Κατά 1% υποχώρησε ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές στο δ’ τρίμηνο του 2020

Μείωση 1% έναντι κατέγραψε ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές το δ' τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2019, έναντι μείωσης 9,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 35,9% έναντι αύξησης 33,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Δ΄ τριμήνου 2019 με το Γ΄ τρίμηνο 2019.

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 2,2%.