Το εξωτερικό εμπόριο της Αυστρίας μειώθηκε κατά 8% το 2020

Μέσα στο 2020, τη χρονιά της πανδημίας του νέου κορονοϊού, σημειώθηκε σημαντική μείωση των εισαγωγών και εξαγωγών στην Αυστρία και σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Αυστριακή Στατιστική Υπηρεσία στη Βιέννη, η συνολική αξία των εισαγόμενων αγαθών ήταν ονομαστικά 144,20 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά 8,6% χαμηλότερη από το προηγούμενο έτος, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 7,5% σε 141,93 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε σε 2,27 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα 4,32 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2019.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας Τομπίας Τόμας, η πανδημία επιβράδυνε το εξωτερικό εμπόριο της Αυστρίας το 2020, και κατά τους μήνες Μάρτιο έως Μάιο, που χαρακτηρίστηκαν από τους πρώτους περιορισμούς για την αντιμετώπιση της κρίσης, οι μειώσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες και συνέβαλαν σημαντικά στη συνολική αρνητική εξέλιξη το 2020, ακόμη και αν το εξωτερικό εμπόριο ήταν πιο ζωτικό και πάλι στο τέλος του έτους.

Γενικά, η οικονομία της Αυστρίας συρρικνώθηκε κατάτι λιγότερο από ό,τι αρχικά αναμενόταν και, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε ανακοινώσει την περασμένη Παρασκευή, 5 Μαρτίου, η Αυστριακή Στατιστική Υπηρεσία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μειώθηκε κατά 6,6% σε πραγματικούς όρους, αντί του 7,4% που προέβλεπε ακόμη και στις αρχές Φεβρουαρίου το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών της Βιέννης.

Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση των στοιχείων, ήδη κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 η μείωση του ΑΕΠ κατά ένα 5,7% ήταν χαμηλότερη της αναμενόμενης, αλλά παρόλα αυτά, η συρρίκνωση κατά 6,6% το 2020 συνολικά, ήταν η πιο εντυπωσιακή πτώση από το 1945, που σημαίνει ότι το ΑΕΠ ήταν κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο μειωμένο από ό, τι το 2009, το έτος της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας, το γεγονός ότι η οικονομία της Αυστρίας χτυπήθηκε αρκετά σκληρά σε μια ευρωπαϊκή σύγκριση, οφείλεται ειδικότερα στην απότομη πτώση της οικονομικής επίδοσης, κυρίως στους τομείς της στέγασης και της εστίασης, των οποίων η συμβολή στην προστιθέμενη αξία είναι στην Αυστρία τρεις φορές υψηλότερη από ό, τι για παράδειγμα στην Γερμανία.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, το πραγματικό ΑΕΠ ήταν στην Αυστρία κατά 2,7% χαμηλότερο από το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η ισχυρότερη μείωση τριμήνου ήταν πέρυσι κατά το δεύτερο τρίμηνο με μείον 10,7%, αλλά το επόμενο (τρίτο) τρίμηνο αυξήθηκε κατά 11,8%.

Από έτος σε έτος, το ΑΕΠ μειώθηκε περισσότερο το δεύτερο τρίμηνο του 2020, στη διάρκεια του πρώτου lockdown, με μείον 13,5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019.