Αυξήθηκαν 12% τα έσοδα α΄ τριμήνου της Schneider Electric

Η Schneider Electric SE ανακοίνωσε αύξηση 12% στα έσοδα α΄ τριμήνου, καθώς επωφελήθηκε από τη συνεχιζόμενη ζήτηση στις δραστηριότητες και στις αγορές της, και αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης.

Η γαλλική εταιρεία διαχείρισης ενέργειας αναμένει τώρα ότι τα προσαρμοσμένα ΕΒΙΤΑ θα διαμορφωθούν υψηλότερα κατά 14%-20%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για αύξηση 9%-15%.

Τα έσοδα για το έτος αναμένεται να αυξηθούν 8%-11% σε οργανική βάση.

Η εταιρεία εμφάνισε έσοδα 6,53 δισ. ευρώ για το τρίμηνο μέχρι τις 31 Μαρτίου, σε σχέση με τα 5,83 δισ. ευρώ πριν από έναν χρόνο, και έναντι των εκτιμήσεων για 6,17 δισ. ευρώ.

Σε οργανική βάση, τα έσοδα αυξήθηκαν 14%.

Το δ.σ. της εταιρείας αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης για να αποτυπώσει τις ισχυρές υποκείμενες τάσεις της ζήτησης που παρατηρήθηκαν στο α΄ τρίμηνο.