Γιώργος Ζαββός: Το ΤΧΣ αποφασίζει για την ΑΜΚ της Τρ. Πειραιώς

Στη διάκριση των ρόλων και των ευθυνών κάθε πλευράς στο τραπεζικό σύστημα και ειδικότερα στη συζήτηση για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, αναφέρθηκε ο υφ. Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κ. Γιώργος Ζαββός στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Ο κ. Ζαββός υπογράμμισε ότι το ΤΧΣ, σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού του, δεν ανήκει στο Δημόσιου, ούτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Αντίθετα, διευκρίνισε ότι είναι ανεξάρτητο όργανο, το οποίο απασχολεί 35 εξειδικευμένα στελέχη, έχει τη δυνατότητα να προσλαμβάνει οποιοδήποτε εξειδικευμένο σύμβουλο διεθνώς προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις και έχει το ανώτατο όργανο αποφάσεων που είναι το Γενικό Συμβούλιο. Συνεπώς, δεν αποφασίζει το Δημόσιο, ούτε η κυβέρνηση, για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Σε ό,τι αφορά στην κυβέρνηση, ο κ. Ζαββός ανέφερε ότι η ευθύνη της είναι να δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί το ΤΧΣ, όπως και έπραξε. Επίσης, νομοθέτησε εργαλεία για τη μείωση των κόκκινων δανείων που αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών.

Το πρόγραμμα Ηρακλής 1 ολοκληρώθηκε με τιτλοποιήσεις 32 δισ. και θα προχωρήσει ο Ηρακλής 2 με επιπλέον αποαναγνώριση κόκκινων δανείων 32 δισ. μέχρι το 2022. Με τον Ηρακλή οι τράπεζες μείωσαν ραγδαία τα κόκκινα δάνεια και έγιναν επενδύσιμες στις διεθνείς αγορές.

Αναφερόμενος στην απόφαση του SSM να μην επιτρέψει την πληρωμή των τόκων των Cocos το 2020 από την Τράπεζα Πειραιώς, ο κ. Ζαββός σημείωσε ότι, πράγματι, η σύσταση δεν ενείχε νομική υποχρέωση, αλλά από την απάντηση του επικεφαλής του SSM γίνεται εμφανές ότι προηγήθηκε διάλογος μεταξύ του επόπτη και της τράπεζας και προφανώς κατέληξαν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα πληρωμής για λόγους εποπτικών κριτηρίων και συστάσεων περί προστασίας κεφαλαίων εν μέσω πανδημίας.