Λειτουργικές ζημιές 83,4 εκατ. ευρώ το 2020 για την Energean στην Ελλάδα

Η κρίση που η πανδημία του κορονοϊού επέφερε στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων και, γενικότερα, στην οικονομική δραστηριότητα αντικατοπτρίστηκε και στα οικονομικά αποτελέσματα της Energean στην Ελλάδα, η οποία με επίκεντρο το κοίτασμα του Πρίνου έκλεισε το 2020 με λειτουργικές ζημιές ύψους 83,4 εκατ. ευρώ. Για να απορροφήσει σε ένα βαθμό τις λειτουργικές ζημιές από τη δραστηριότητα στην Ελλάδα, η μητρική εταιρεία εισέφερε στην ελληνική θυγατρική το ποσό των 62,4 εκατ. ευρώ στη διάρκεια της χρονιάς.

Σημειώνεται πως η παραγωγή του Πρίνου διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 1.800 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, σημειώνοντας υποχώρηση της τάξης του 45%, με το κόστος παραγωγής να διαμορφώνεται στα 60 δολάρια ανά βαρέλι μετά αποσβέσεων. Η πρόβλεψη για την παραγωγή του Πρίνου κατά τη διάρκεια του 2021 είναι ότι θα κυμανθεί στις 1,4-1,5 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για στήριξη ύψους 100 εκατ. ευρώ με την μορφή δανείων, κρίνοντας ότι η δραστηριότητα της Energean στην Ελλάδα έχει πληγεί από την πανδημία και ότι η εταιρεία παράλληλα αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση από την αγορά για τις απαιτούμενες επενδύσεις στον Πρίνο.

Κατά συνέπεια, τα μέτρα ενίσχυσης αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών ρευστότητας.

Η στήριξη θα λάβει τη μορφή i) δημόσιας εγγύησης για εμπορικό δάνειο ύψους περίπου 90,5 εκατ. ευρώ που θα συνάψει η Energean και ii) δανείου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 9,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό κράτος. Ειδικότερα, η στήριξη i) θα χορηγηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, ii) θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της Energean σε επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης κατά τους επόμενους 12 μήνες και iii) θα έχει μέγιστη διάρκεια 8 ετών.

Το διοικητικό συμβούλιο της Energean θα εξετάσει όλες τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την αγορά υδρογονανθράκων, τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο Πρίνος έπειτα από 40 χρόνια παραγωγής και τις προοπτικές υλοποίησης του προγράμματος αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του, προκειμένου να λάβει την Τελική Επενδυτική Απόφαση για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων με επίκεντρο την ανάπτυξη του κοιτάσματος Έψιλον. 

Η λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης θα οδηγήσει και στην ανάληψη των δύο δανείων και των υποχρεώσεων που αυτή συνεπάγεται, αφού βεβαίως προηγηθεί η έγκριση της σχετικής ρύθμισης από την Βουλή.

Η αναδιάρθρωση και η πορεία προς τον "πράσινο" Πρίνο

Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού, τμήμα του οποίου αποτελεί και το σχέδιο μείωσης του προσωπικού μέσω εθελουσίας εξόδου, διασφαλίζει τη μετάβαση στη νέα εποχή του "πράσινου" Πρίνου. Το πρόγραμμα έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας με την ΔΕΗ που εξασφάλισε την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων με ηλεκτρισμό παραγόμενο 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε μια εξέλιξη που μείωσε κατά περισσότερο από 30.000 τόνους ετησίως (ή κατά 45%) τους εκπεμπόμενους ρύπους διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Δρομολογεί, δε, την κατάργηση ενεργοβόρων δραστηριοτήτων που έχουν και σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τον εκσυγχρονισμό μιας σειράς άλλων δραστηριοτήτων και χρησιμοποιούμενων μεθόδων παραγωγής και επεξεργασίας υδρογονανθράκων και προετοιμάζει την υλοποίηση των μεγάλων επενδύσεων για την αποθήκευση  CO2 και την παραγωγή μπλε υδρογόνου.

Οι τελευταίες θα απεξαρτήσουν σταδιακά τον Πρίνο από την παραγωγή πετρελαίου και τις διακυμάνσεις των τιμών, θα καταστήσουν το συγκρότημα περιβαλλοντικά ουδέτερο και θα διασφαλίσουν την λειτουργία των εγκαταστάσεων για τις επόμενες δεκαετίες, με προφανή τα οφέλη για την απασχόληση και την τοπική κοινωνία της Καβάλας και της Θάσου γενικότερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το 2020 χαρακτηρίστηκε από κορυφαίες επιδόσεις στον τομέα της ασφάλειας τόσο σε επίπεδο ομίλου Energean όσο και στην Ελλάδα. Ο όμιλος συμπλήρωσε στη διάρκεια της χρονιάς 12 εκατομμύρια εργατοώρες χωρίς ατύχημα που οδηγεί σε αποχώρηση από την εργασία (Lost Time Injury) ενώ στην Ελλάδα πλησιάζουν τα 2 εκατ. οι εργατοώρες χωρίς ατύχημα για τους εργαζόμενους και το εργολαβικό προσωπικό της Energean συνολικά στις εξέδρες του Πρίνου, στις χερσαίες εγκαταστάσεις της Νέας Καρβάλης και στην Αθήνα.

Γενικότερα, το 2020 σε επίπεδο ομίλου χαρακτηρίστηκε από την μείωση της έντασης εκπομπής ρύπων κατά 67%, την αύξηση των βεβαιωμένων (2P) αποθεμάτων κατά 187%, στα 982 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου και την εκτόξευση της παραγωγής από τις 3,3 χιλιάδες βαρέλια στις 48,3 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως.

Η αύξηση αποθεμάτων και παραγωγής έχει ως επίκεντρο την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Edison E&P, την επιβεβαίωση των αποθεμάτων του κοιτάσματος φυσικού αερίου στο βόρειο Καρίς στο Ισραήλ και την απόκτηση του 100% των ισραηλινών κοιτασμάτων Καρίς, Βόρειο Καρίς και Τανίν από την Energean.